Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nowoczesny zabieg na sercu z użyciem pompy Impella CP

Nowoczesny zabieg na sercu z użyciem pompy Impella CP

Witamy na świecie

Gabriel, to pierwsze dziecko, które urodziło się w naszym szpitalu w 2024 r. Chłopczyk przyszedł na świat 1 stycznia o godz. 7.28, jego waga to 2,980 kg, a wzrost 52 cm. Szczęśliwa mama jest lubinianką. Natomiast najmłodszy mieszkaniec Legnicy, a właściwie legniczanka, urodziła się 2 stycznia o godz. 9.16. Milenka waży 2,590 kg i mierzy 48 cm.

Nowa przychodnia POZ w Szpitalu otacza bezpłatną opieką całe rodziny. Mogą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy Legnicy i okolic.

Prowadzi opiekę lekarską, pielęgniarską i położnej środowiskowej. Zapewnia realizację szczepień, badania laboratoryjne i diagnostykę m.in. EKG, USG i RTG. Na Pacjentów czekają w niej lekarze rodzinni oraz pediatra. Złóż deklarację! Rejestracja i informacje tel.: 767211860

Misja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w:
- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie masz prawo do:

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
• które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz udzielenie z należytą starannością
• które jest udzielone są według przejrzystej, obiektywnej i opartej na kryteriach medycznych procedurze ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń
• które są udzielane natychmiast ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia
• do zasięgania opinii innego lekarza lub zwołania konsylium

UZYSKANIA INFORMACJI
• o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowania
• które mogą zostać przekazane także osobom przez Ciebie upoważnionym

WYRAŻENIA ZGODY – za udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych
• którą wyrazisz lub jej odmówisz po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji o Twoim stanie zdrowia oraz zaproponowanej formy leczenia
• którą w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko – musisz wyrazić na piśmie

TAJEMNICY
• osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie związane z Tobą informacje , w tym o Twoim stanie zdrowia, które uzyskały w związku
z wykonywaniem swojego zawodu

ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH
• produktów leczniczych

POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI – w szczególności w czasie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych, w tym:
• obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
• wyrażenia zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu Ci świadczeń zdrowotnych
• leczenia bólu w zależności od stopnia jego nasilenia

POSZANOWANIA ŻYCIA - prywatnego i rodzinnego, w tym:
• kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
• dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – czyli opieki, która nie polega na udzieleniu świadczeń zdrowotnych

DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
• dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielanych Ci świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania tej dokumentacji również osobie upoważnionej do wglądu, w formie kopii, wydruku lub odpisu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na informatycznym nośniku danych

ZGŁOSZENIA SPRZECIWU – wobec opinii albo orzeczenia lekarza
• jeżeli nie zgadasz się z treścią orzeczenia lub opinii, a postępowanie odwoławcze
w odniesieniu do opinii i orzeczeń nie jest uregulowane w odrębnych przepisach prawa, możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta
• sprzeciw należy wnieść 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o Twoim stanie zdrowia

OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ
• w czasie pobytu w szpitalu, w sytuacji pogorszenia się Twojego stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmioty lecznicze mają obowiązek umożliwić Ci kontakt z duchownym Twojego wyznania

PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH
• szpital ma obowiązek zapewnić Ci bezpłatnie przechowywanie rzeczy wartościowych w depozycie


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159) Dz.U. z 2012 r., poz. 159

Praktyczny przewodnik po systemie opieki zdrowotnej „Zrozumieć prawa pacjenta” wydany przez Ministerstwo Zdrowia : https://akademia.nfz.gov.pl/podrecznik-zrozumiec-prawa-pacjenta/

Więcej informacji na stronie Rzecznika Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 - 82 - 50
fax: (22) 506 - 50 - 64
Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 - 190 - 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00

Więcej o prawach pacjenta też na stronie NFZ:

logo nfz

 

Banery/Logo

umwd
Fundacja KGHM Polska Miedź
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Onkojoga
Fundacja Dobre Znaki