Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nowoczesny zabieg na sercu z użyciem pompy Impella CP

Nowoczesny zabieg na sercu z użyciem pompy Impella CP

Witamy na świecie

Gabriel, to pierwsze dziecko, które urodziło się w naszym szpitalu w 2024 r. Chłopczyk przyszedł na świat 1 stycznia o godz. 7.28, jego waga to 2,980 kg, a wzrost 52 cm. Szczęśliwa mama jest lubinianką. Natomiast najmłodszy mieszkaniec Legnicy, a właściwie legniczanka, urodziła się 2 stycznia o godz. 9.16. Milenka waży 2,590 kg i mierzy 48 cm.

Nowa przychodnia POZ w Szpitalu otacza bezpłatną opieką całe rodziny. Mogą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy Legnicy i okolic.

Prowadzi opiekę lekarską, pielęgniarską i położnej środowiskowej. Zapewnia realizację szczepień, badania laboratoryjne i diagnostykę m.in. EKG, USG i RTG. Na Pacjentów czekają w niej lekarze rodzinni oraz pediatra. Złóż deklarację! Rejestracja i informacje tel.: 767211860

Misja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Projekty UE

loga projektu

E-KONSYLIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy realizuje projekt „E-KONSYLIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”; POWR.05.02.00-00-0001/23. Projekt grantowy realizowany jest w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia Departament Innowacji.

Planowana całkowita wartość Grantu wynosi 177 000,00 PLN w tym:
1. finansowanie z budżetu państwa w kwocie 28 019,10 PLN
2. finansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 148 980,90 PLN

Głównym celem projektu jest wdrożenie działań projakościowych oraz rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, poprawiających skuteczność opieki kardiologicznej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych, z wykorzystaniem platformy telemedycznej E-Konsylium.

 

TYTUŁ PROJEKTU: Skoordynowana opieka post covidowa w zakresie chorób zakaźnych / infekcyjnych udzielana w ramach AOS i szpitalnictwa w regionie

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 „REACT-EU/(EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność”, Działania nr 12.1 „Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19”.

Numer projektu: RPDS.12.01.00-02-0015/22
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID -19.
Projekt polega na przebudowie pomieszczeń pawilonu 3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy w celu ich adaptacji dla potrzeb oddziału zakaźnego, gdzie leczeni będą pacjenci zarażeni m.in. Sars-Cov-2 oraz dobudowie obiektu wraz z wydzieloną izbą przyjęć i podjazdem dla karetek w celu dostosowania do potrzeb zmodyfikowanego przeznaczenia oraz przepisów dotyczących oddziałów zakaźnych.
Całkowita wartość projektu: 12.521.740,00 zł
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych: 11.890.787,02 zł
Dofinansowanie UE: 11.890.787,02 zł
Planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.10.2023r.

 

TYTUŁ PROJEKTU: „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2”

Wnioskodawca wraz z Partnerami zainicjowali partnerstwo podpisując w dniu 27.05.2021 r. Porozumienie w celu wspólnego przygotowania i realizacji Projektu.
Projekt pn. „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2” w okresie od 01.06.2021 r. do 31.12.2022 r. będzie wspierał funkcjonujące na terenie Dolnego Śląska Szpitale Wojewódzkie i Szpitale Państwowe w walce z COVID-19, tj. w ograniczaniu, przeciwdziałaniu i zapobieganiu skutkom choroby.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W ramach Projektu wsparcie zostanie udzielone szpitalom, które są Partnerami Projektu:
1) 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,
2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego,
3) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
4) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego,
5) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,
6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu,
7) Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej,
8) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
9) Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu,
10) Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu,
11) Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej,
12) Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o. o.
Wsparcie w Projekcie będzie polegać na doposażeniu stanowisk pracy u Partnerów Projektu w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią.

• Cele Projektu i planowane efekty:
Głównym celem Projektu jest:
ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie 12 szpitali (Partnerów Projektu) w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania sią wirusa SARS-CoV-2.
Cel główny Projektu jest zgodny z celem osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.3.C– realizacja projektów z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Celami szczegółowymi projektu są:
• Zapewnienie pracownikom szpitali niezbędnej ochrony zdrowia, poprzez zakup środków medycznych i dezynfekujących.
• Zintensyfikowanie wsparcia dla szpitali, poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i niezbędnego sprzętu w zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.
• Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy wśród personelu medycznego.
• Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych, poprzez zagwarantowanie i poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników i pacjentów.
• Zwolnienie przez pacjentów covidowych miejsc w szpitalach oraz udostępnienie tych miejsc dla pacjentów cierpiących na inne choroby.

• Wartość Projektu: 8 702 393,28 PLN.
• Wkład Funduszy Europejskich: 7 397 034,28 PLN.

 

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ OGRANICZENIA ZACHOROWALNOŚCI MIESZKAŃCÓW REGIONU W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ COVID-19

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Działania 6.2 C Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Wartość całkowita projektu: 91 200 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 91 200 000,00 zł

Projekt realizowany będzie przez Partnerów:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
2. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
6. Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego W Wałbrzychu;
7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;
8. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy;
9. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu;
10. Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu;
11. Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;
12. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu;
13. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze;
14. Dolnośląskie Centrum Onkologii We Wrocławiu;
15. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. E. Biernackiego W Wałbrzychu;
16. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.;
17. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;
18. Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o. o. (Rościszów);
19. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;
20. Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu;
21. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi;
22. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;
23. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku;
24. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
25. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu;

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa dolnośląskiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz stworzenie odpowiedniej bazy sprzętowej przeznaczonej do wykorzystanych w czasie przyszłych zdarzeń epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych jak i zakresie normalnego funkcjonowania podmiotów leczniczych po pandemii.

Projekt obejmuje:
1. zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów,
2. zakup niezbędnej aparatury medycznej, laboratoryjnej i diagnostycznej,
3. zakup odczynników oraz materiałów medycznych ( w tym testów w kierunku COVID-19),
4. zakup środków ochrony indywidualnej,
5. zakup urządzeń do dezynfekcji,
6. zakup środków do dezynfekcji,
7. zakup środków farmaceutycznych
8. przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych
9. działania informacyjno- promocyjne.

Planowana data zakończenia inwestycji: czerwiec 2021

 
PROGRAM ROZWOJOWY KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO WYDZIAŁU NAUK o ZDROWIU i KULTURZE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. WITELONA w LEGNICY

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, a Partnerem Wojewódzki Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy. Dofinansowanie dla projektu ze środków unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wynosi 2 310 690,03 zł.
Projekt nr POWR.05.03.00-00-0086/17

Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2021-02-28

WYDATKI CAŁKOWITE: 2 310 690,03 PLN
WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 2 310 690,03 PLN
% DOFINANSOWANIA: 100%
KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 310 690,03 PLN
WKŁAD WŁASNY: 0,00 PLN

 


ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ OPIEKI ONKOLOGICZNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ

Logo: Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Dolny Śląsk

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Numer Projektu: RPDS.06.02.00-02-0079/16.

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 24 SIERPNIA 2017r.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez 3 partnerów wykonujących działalność leczniczą – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (Dz. U nr 112 poz. 654), udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego.

Podstawą partnerstwa jest Umowa Partnerska zawarta 24.10.2016r.

Liderem projektu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, a Partnerami projektu są:
1. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze,
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki medycznej poprzez zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego poprzez realizację zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O DOFINANSOWANIE: 15.11.2018r.

WARTOŚĆ OGÓŁEM PROJEKTU: 29.605.043,27 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA: 24.154.913,68 PLN


DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY

Logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach
Osi Priorytetowej nr 9 „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”, Działania nr 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Numer Projektu: POIS.09.01.00-00-0167/17
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 29 LISTOPADA 2017r.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Projekt polega na doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych. W ramach projektu zakupione zostaną:
1. ULTRASONOGRAFY (2 SZTUKI)
2. RESPIRATOR REANIMACYJNO-TRANSPORTOWY (2 sztuki)
3. ZESTAW DO TORAKOTOMII RATUNKOWEJ (2 sztuki)
4. SYSTEM DO OGRZEWANIA PACJENTA (2 sztuki)
5. PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH (2 sztuki)
6. ŁÓŻKO TRANSPORTOWE PRZEZIERNE DLA PROMIENI RTG (2 sztuki)
7. URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ
8. NOSZE TRANSPORTOWE DLA PACJENTÓW ZE ZŁAMANYM KRĘGOSŁUPEM (2 sztuki)
9. KARDIOMONITORY (6 sztuk)
10. WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH (BARIATRYCZNY)

PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O DOFINANSOWANIE: 30.11.2018r.
WYDATKI CAŁKOWITE: 952.380,00 PLN
WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 952.380,00 PLN
WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE: 0,00 PLN
% DOFINANSOWANIA: 85%
KWOTA DOFINANSOWANIA: 809.523,00 PLN
WKŁAD WŁASNY: 142.857,00 PLN


UTWORZENIE KOORDYNOWANEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY

Logo: Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Dolny Śląsk

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Numer Projektu: RPDS.06.02.00-02-0033/16
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 28 GRUDNIA 2017r.
KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Zamiarem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, jest przebudowa części pomieszczeń AOS i POZ (opieka nocna i świąteczna), na potrzeby koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Planowany zakres ma służyć profilaktyce i leczeniu pacjentów w trybie ambulatoryjnym z obszaru Województwa Dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z samego miasta Legnicy. Przebudową będą objęte budynki głównego kompleksu zajmowane przez AOS/P: I piętro budynku D i łącznika F oraz cześć niskiego parteru budynku H i C. Ponadto wnioskodawca w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów planuje zakupić niezbędne wyposażenie medyczne oraz sprzęt IT. Elementem projektu jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowo-budowlane, a także zakupiony zostanie sprzęt medyczny (zgodnie z załączoną specyfikacją, w tym m.in. aparat do kriochirurgii, unit laryngologiczny, fotel do podawania wlewów, oprawa nadłóżkowa jednostanowiskowa, unit okulistyczny, autorefraktometr + tonometr aplanacyjny, puftonometr, unit okulistyczny, wyposażenie meblowe poradni: szafy na leki, biurka lekarskie, krzesła dla pacjentów do poczekalni, etc.) oraz sprzęt IT wraz z oprogramowaniem (tj. 65 zestawów komputerowych stacjonarnych, 28 pakietów biurowych oraz 30 drukarek). Szczegółowa specyfikacja ww. sprzętu znajduje się w załączniku do wniosku. Wszystkie wydatki związane z zakupem wyposażenia są celowe i niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu. Ww. zakup ICT nie jest związane z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Paper tj. upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper tj. upowszechnienie wykorzystania telemedycyny. Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia jakości opieki zdrowotnej, polepszenia koordynacji leczenia onkologicznego i wprowadzanie koordynacji innych jednostek chorobowych.


PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O DOFINANSOWANIE: 31.07.2019r.
WYDATKI CAŁKOWITE: 9.459.179,00 PLN
WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 7.624.981,04 PLN
WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE: 1.834.197,96 PLN
% DOFINANSOWANIA: 85%
KWOTA DOFINANSOWANIA: 6.481.233,88 PLN
WKŁAD WŁASNY: 2.977.945,12

 


ZAPOBIEGANIE NADUŻYCIOM
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty. Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
Podajemy adresy:
https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Banery/Logo

umwd
Fundacja KGHM Polska Miedź
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Onkojoga
Fundacja Dobre Znaki