Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nowoczesny zabieg na sercu z użyciem pompy Impella CP

Nowoczesny zabieg na sercu z użyciem pompy Impella CP

Witamy na świecie

Gabriel, to pierwsze dziecko, które urodziło się w naszym szpitalu w 2024 r. Chłopczyk przyszedł na świat 1 stycznia o godz. 7.28, jego waga to 2,980 kg, a wzrost 52 cm. Szczęśliwa mama jest lubinianką. Natomiast najmłodszy mieszkaniec Legnicy, a właściwie legniczanka, urodziła się 2 stycznia o godz. 9.16. Milenka waży 2,590 kg i mierzy 48 cm.

Nowa przychodnia POZ w Szpitalu otacza bezpłatną opieką całe rodziny. Mogą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy Legnicy i okolic.

Prowadzi opiekę lekarską, pielęgniarską i położnej środowiskowej. Zapewnia realizację szczepień, badania laboratoryjne i diagnostykę m.in. EKG, USG i RTG. Na Pacjentów czekają w niej lekarze rodzinni oraz pediatra. Złóż deklarację! Rejestracja i informacje tel.: 767211860

Misja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Przedmiot działalności

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy  jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.


Misja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy:

"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie”.

Szpital działa na podstawie: ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 618) innych przepisów dotyczących funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, statutu.

Podmiotem tworzącym i nadzorującym Szpital jest Województwo Dolnośląskie.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego. Miejscem udzielania świadczeń jest Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi podmiotami zewnętrznymi zapewniającymi finansowanie działalności leczniczej.

Cele i zadania szpitala:

Celem działania Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Do zadań Szpitala należy:
1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych,
2) realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia
3) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie prowadzenia szkoleń i dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych programów określonych w stosownych porozumieniach i umowach,
4) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej oraz działań leczniczo-rehabilitacyjnych, 5) realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i obroną ludzkości,
6) realizacja zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych, a także programów zdrowotnych i zadań dodatkowych zleconych przez dysponentów środków publicznych i niepublicznych.

Szpital prowadzi działalność inną niż działalność leczniczą w zakresie:

1) najmu wolnych powierzchni będących w jego dyspozycji,
2) najmu i dzierżawy wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu itp. zbędnych lub nieprzydatnych dla realizacji podstawowych celów i zadań określonych w Statucie,
3) wypożyczalni sprzętu medycznego,
4) wykonywaniu usług technicznych, żywieniowych.

 

Banery/Logo

umwd
Fundacja KGHM Polska Miedź
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Onkojoga
Fundacja Dobre Znaki