Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nowoczesny zabieg na sercu z użyciem pompy Impella CP

Nowoczesny zabieg na sercu z użyciem pompy Impella CP

Witamy na świecie

Gabriel, to pierwsze dziecko, które urodziło się w naszym szpitalu w 2024 r. Chłopczyk przyszedł na świat 1 stycznia o godz. 7.28, jego waga to 2,980 kg, a wzrost 52 cm. Szczęśliwa mama jest lubinianką. Natomiast najmłodszy mieszkaniec Legnicy, a właściwie legniczanka, urodziła się 2 stycznia o godz. 9.16. Milenka waży 2,590 kg i mierzy 48 cm.

Nowa przychodnia POZ w Szpitalu otacza bezpłatną opieką całe rodziny. Mogą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy Legnicy i okolic.

Prowadzi opiekę lekarską, pielęgniarską i położnej środowiskowej. Zapewnia realizację szczepień, badania laboratoryjne i diagnostykę m.in. EKG, USG i RTG. Na Pacjentów czekają w niej lekarze rodzinni oraz pediatra. Złóż deklarację! Rejestracja i informacje tel.: 767211860

Misja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Klauzula informacyjna dotycząca wprowadzenia kamer w salach bez nagrywania - Covid -19

Z uwagi na zamontowanie kamer w salach chorych, które przekazują obraz dla personelu (bez nagrywania) w celu zapewnienia ochrony zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego z uwagi na ryzyko zarażenia oraz biorąc pod uwagę rozporządzenie ministra zdrowia z 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy (dalej: Szpital) informuje, że:

1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

2. INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST:

Krzysztof Maciejak.

Z inspektorem można się kontaktować w każdej kwestii dotyczącej przetwarzania danych: tel. 767211707, iod@szpital.legnica.pl

3. PODSTAWA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe (wizerunek) pozyskane w ramach bieżącego monitorowania przetwarzane będą:
1. w celu ochrony zdrowia i życia Pacjentów, personelu medycznego oraz innych osób na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO
2. w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Szpitala oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących Szpitalowi czy jego pacjentom lub narażających ich na straty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO.

Podanie danych w celu określonym w ust. 1 jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego.

4. UDOSTĘPNIANE DANYCH

Dane z monitoringu z sal, o których mowa w p. 1, nie będą udostępniane innym podmiotom z uwagi na brak rejestracji.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane pozyskiwane w ramach monitorowania sal, o których mowa w p. 1, nie będą nigdzie zapisywane ani przechowywane.

6. KAŻDEMU, KOGO DANE DOTYCZĄ PRZYSŁUGUJE PRAWO

na zasadach określonych w RODO, do:
a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) żądania ich sprostowania,
c) żądania ich usunięcia, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,
d) żądania ograniczenia ich przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f ) przenoszenia danych, o ile istnieje taka możliwość lub istnieje podstawa prawna.

Posiada Pani/Pan również prawo, na zasadach określonych w RODO, do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Banery/Logo

umwd
Fundacja KGHM Polska Miedź
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Onkojoga
Fundacja Dobre Znaki