Telefony kontaktowe:
Punkt przyjęć, informacja -    76 72 11 694
Pracownia bakteriologiczne   - 76 72 11 690 ( Bad. moczu, kału, wymazy z gardła, nosa , plwocina  ),
                                            76 72 11 692  (ropy, GBS, wymaz z ucha)

 Konsultacje dot. interpretacji wyników     
-  Kierownik Pracowni - specjalista mikrobiolog  - mgr. Elżbieta Sokólska   – 76 72 11 691  
- Asystent - mgr Grażyna Lupińska , mgr Władysława Łaskawska  – 76 72 11 693

 

    1. LOKALIZACJA – PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNEJ mieści się w budynku PATOMORFOLOGII  w głębi terenu Wojewódzkiego Szpitala – przed kotłownią szpitalną. Wejście do laboratorium znajduje się naprzeciw pomarańczowego magazynu.

    2. Godziny przyjmowania materiałów na posiew oraz wydawania wyników :

Harmonogram pracy Pracowni:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
730 - 1400 730 - 1400 730 - 1400 730 - 1400 730 - 1400 900 - 1100

Punkt przyjęć materiałów do badań znajduje się w piwnicy budynku. Pracownia mieści się na II kondygnacji.

Pobieranie materiałów do badań leży w gestii lekarza zlecającego badanie (wymazy i inne materiały ) lub w gestii pacjenta  (mocz) .

Pracownicy pracowni posiadają uprawnienia do pobierania materiału z gardła, nosa oraz z powłok skórnych, worka spojówkowego tylko te materiały mogą być pobrane na miejscu. 

3. Czas oczekiwania na wynik:

Czas oczekiwania na wynik jest uzależniony od rodzaju badanego materiału oraz  zalecanej dla niego metodyki badania oraz ilości gatunków bakterii wyhodowanych po obowiązującym okresie inkubacji.

Przybliżony czas uzyskania wyniku:

 

Materiał

Warunki hodowli/wynik hodowli

Czas oczekiwania na wynik z identyfikacją i antybiogramem

Mocz

Tlenowe -   posiew jałowy

Po 24 godz. – Wynik ujemny

Mocz , wymaz z nosa, oka, pochwy

Tlenowe -   1 drobnoustrój lub jałowe po 48 godz.

Po 48 godz.(na trzeci dzień)

Wymazy z gardła, jamy ustnej,ucha,cewki moczowej, nasienie,plwocina

Tlenowe –flora saprofityczna

Po 48 godz. .(na trzeci dzień)

Wymazy z gardła, jamy ustnej,ucha, cewki moczowej, nasienie,plwocina

Tlenowe –flora chorobotwórcza

Po 48-72 godz. .(na 3lub 4 dzień)

Różne materiały  w kierunku grzybów

W kierunku Candida

Po 48 godz. .(na 3 dzień)-do 7dni

Ropa

Tlenowo i beztlenowo

Po 48-72 godz. (na 3 lub 4 dzień)

- beztlenowce 7-10 dni

Krew

Tlenowo i beztlenowo

 48 godz- dodatni.   - do 6 dni

Kał

W kierunku SS,Yersinia,EPEC

Po 72 godz. (na 3 -5 dzni)

Kał -rotawirusy

 

Do24 godzin

Materiał do badania w kierunku gruźlicy

Posiew tradycyjny

 

 

MGIT

Po 4 tygodniach- do10 tygodni

Preparat bezpośredni do 2-3 dni.

 

7-21 dni

 

4. Zakres badań: 

  1. Posiewy wszystkich materiałów biologicznych ,wymazów w kierunku flory tlenowej, beztlenowej , mikroaerofilne  oraz w kierunku grzybów drożdżakowatych.  
  2. Posiewy w kierunku prątków gruźlicy.
  3. Wykrywanie nosicielstwa gronkowców.
  4. Oznaczanie lekowrażliwości  flory patogennej -  metodą dyfuzyjno-krążkową lub metodami automatycznymi oraz oznaczenie MIC dla penicylinoopornych Streptococcus pneumoniae i innych opornych patogenów
  5. Namnażanie szczepów bakteryjnych do leczenia bakteriofagami.
  6. Wykrywanie rotawirusów adenowirusów w kale.
  7. Wykrywanie enteropatogennych i enterokrwotocznych szczepów E. coli
  8. ASO, USR(WR)
  9. Badania materiałów w kierunku Demodex*

Pracownia nie wykonuje badań mikologicznych w kierunku dermatofitów ( grzybice paznokci i skóry).

 

    *Materiały do badań w kierunku Demodex są pobierane we wtorki, środy i czwartki od 7:30 do 12:00

 

Telefony kontaktowe  

Punkt przyjęć, informacja -    76 72 11 694

Pracownia bakteriologiczne   - 76 72 11 690 ( Bad. moczu, kału, wymazy z gardła, nosa , plwocina  ),

                                                    76 72 11 692  (ropy, GBS, wymaz z ucha)

 Konsultacje dot. interpretacji wyników      

-  Kierownik Pracowni  specjalista mikrobiolog    - mgr. Elżbieta Sokólska  – 76 72 11 691   

- Asystent - mgr Grażyna Lupińska , mgr Władysława Łaskawska  – 76 72 11 693

 

TYTUŁ INSTRUKCJI KOD I NUMER
Ogólne zasady pobierania materiałów na posiew pobierz
Instrukcja pobierania materiałów - dla pacjentów pobierz
Instrukcja pobierania i transportu materiałów do badań w kierunku gruźlicy pobierz
Instrukcja dla lekarzy pobierz
Druk zlecenia na badanie mikrobiologiczne w kierunku gruźlicy pobierz