Szczepienia przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zaszczepienia się przeciwko
Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu.
 
(w cenę wliczona jest szczepionka, badanie lekarskie i szczepienie
cennik usług WSS w Legnicy - TUTAJ)
 

Szanowni Państwo,

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) - zwane także wczesnoletnim lub wiosenno-letnim zapaleniem mózgu i opon mózgowo- rdzeniowych ,jest ostrą, sezonową wirusową chorobą ośrodkowego układu nerwowego przenoszoną przez kleszcze.

KZM wywoływane jest przez Flavirus z rodziny Togaviridae, zaliczany dawniej do grupy arbowirusów. W Europie występują dwa podtypy tego wirusa: zachodni, wywołujący środkowoeuropejskie zapalenie mózgu, oraz wschodni - bardziej wirulentny i częściej powodujący śmiertelny przebieg choroby, wywołujący rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu ..

W warunkach naturalnych głównym przenosicielem i rezerwuarem wirusów Flavi są kleszcze Wraz ze śliną zakażonego kleszcza wirus przedostaje się do organizmu gospodarza, którym przypadkowo może być człowiek. Warto podkreślić, że choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka.

To choroba typowa dla obszarów Europy centralnej, wschodniej i północnej Azji a w szczególności w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, Polsce, Szwajcarii, krajach byłego ZSRR oraz Skandynawii. W 1993 r nastąpił w wielu krajach Europy gwałtowny wzrost liczby zachorowań na KZM (w Polsce ponad 30-krotny). Zapadalność nadal jest wysoka. Jedynie w Austrii, gdzie w latach osiemdziesiątych notowano najwięcej przypadków KZM, dzięki masowym szczepieniom ochronnym udało się znacznie zredukować liczbę zachorowań. W Polsce, w ostatnich latach, odnotowano ją niemal we wszystkich regionach. Rocznie rozpoznaje się około 250 zachorowań na wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, co stanowi 1/3 wszystkich zapaleń mózgu. Od 1993 roku liczba zgłoszonych zachorowań pokaźnie wzrosła w porównaniu z okresem poprzednim i co roku zgłasza się od 181 do 267 przypadków.

W Polsce wystąpiły trzy ogniska kleszczowego zapalenia mózgu szerzące się drogą pokarmową przez picie mleka z zakażonych krów (woj. Olsztyńskie - 1974r) i mleka koziego (woj. Kieleckie - 1995r, woj. Wrocławskie - 1996r).

Choroba może mieć poważny przebieg i wymagać długiej hospitalizacji. Wielu pacjentów po jej przebyciu cierpi na długotrwałe zaburzenia neurologiczne. Śmiertelność w wyniku KZM
wynosi 1-2%.

W przypadkach klinicznie objawowych KZM ma najczęściej przebieg dwufazowy. Pierwsza faza trwa od 1 do 8 dni i odpowiada wiremii. Obserwuje się objawy grypopodobne: gorączkę, bóle stawowe, ogólne osłabienie, uczucie rozbicia, nieżyt górnych dróg oddechowych, mdłości, wymioty, a w niektórych przypadkach wysypkę. Po tej fazie następuje 1-20 dniowy okres bezobjawowy, po którym może wystąpić drugie stadium choroby, związane z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego. Tę fazę obserwuje się u około 10-30% pacjentów, którzy przebyli stadium grypopodobne. Najczęstszą i zarazem najlżejszą postać kliniczną stanowi zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, występujące w 60% przypadków.

Zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych rozpoznaje się u 30% chorych, a zapalenie mózgu, rdzenia i opon mózgowo-rdzeniowych, które stanowi najcięższą postać - u 10%.

Do głównych powikłań KZM (u 35-59% chorujących) zalicza się neurologiczne objawy ubytkowe, porażenia i niedowłady nerwów czaszkowych i obwodowych. Szczególnie często występują zaniki mięśni pasa barkowego oraz uszkodzenie móżdżku. Nierzadko obserwuje się także objawy psychiczne: zaburzenia świadomości, koncentracji, snu, depresję. Rekonwalescencja trwa długo, objawy neurologiczne ustępują powoli. Około 2% przypadków środkowoeuropejskiego zapalenia mózgu kończy się zgonem chorego.

W przypadku rosyjskiego wiosenno-letniego zapalenia przebieg choroby jest cięższy, a śmiertelność sięga 30%. Wszyscy chorzy podlegają hospitalizacji, zgłoszeniu i rejestracji.

W działaniach profilaktycznych niezmiernie istotne jest unikanie ekspozycji na zakażenie poprzez stosowanie metod ochrony osobistej przed ukłuciem przez kleszcza, takich jak: używanie odpowiedniej odzieży, stosowanie preparatów odstraszających (repelentów), wczesne i ostrożne usuwanie kleszczy ze skóry, gotowanie bądź pasteryzacja mleka pochodzącego od zwierząt z terenów endemicznych.

Obecnie najlepszą i najpewniejszą metodą zabezpieczenia przed KZM i jego następstwami jest przeprowadzenie pełnego cyklu szczepienia ochronnego. Specyficzna szczepionka jest dostępna na rynku od niemal 30 lat. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień Ochronnych szczepienie przeciw kzm jest zalecane przez Ministerstwo Zdrowia osobom przebywającym na terenach endemicznych: w szczególności osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu w lasach wojsku, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii.

Dla zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia niezbędne jest uodpornienie podstawowe przez podanie szczepionki - FSME-IMMUN Inject.

Żeby szczepionka działała pewnie i długo czasowo wykonywane jest trzy etapowe szczepienie a następnie szczepienie przypominające.

SCHEMAT SZCZEPIENIA

odpornienie
podstawowe
Dawka Odstęp czasu między podaniem
1 dawka 0,5 ml domięśniowo  
2 dawka 0,5 ml domięśniowo 1-3 m-ce po pierwszym szczepieniu
3 dawka 0,5 ml domięśniowo 9-12 m-cy po drugim szczepieniu
Dawka przypominająca 0,5 ml domięśniowo 3 lata od ostatniego szczepienia
 

Szczepienia można rozpocząć w dowolnej porze roku. Najlepiej zimą lub wiosną by uzyskać odporność jeszcze przed sezonem aktywności kleszczy.


SCHEMAT PRZYŚPIESZONY
- dla osób zgłaszających się do szczepienia wiosną lub latem

Uodpornienie
podstawowe
Dawka Odstęp czasu między podaniem
1 dawka 0,5 ml domięśniowo  
2 dawka
(zabezpieczenie na rok)
0,5 ml domięśniowo 14 dni po pierwszym szczepieniu
3 dawka 0,5 ml domięśniowo 9-12 m-cy po drugim szczepieniu
 

Ochrona przed zakażeniem po podaniu 3 dawek szczepionki utrzymuje się przez co najmniej 3 lata

Szczepienia są wykonywane przez Bogusławę Patrzałek, więcej informacji: tel. 76 72 11 628