Logo: Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Dolny Śląsk

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zakres rzeczowy projektu:

- zakup serwerów wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą sieciową;
- uruchomienie portalu e-usług;
- zakup oprogramowania - rozbudowa HIS.