Poradnia Kardiologii Dzieciecej

Wymagana rejestracja osobista lub telefoniczna: 076 72 11 495

Poradnia funkcjonuje przy Oddziale Neonatologicznym. Przyjmowane są dzieci do 18-roku życia. Wymagane jest skierowanie.
Rejestracja w godz.: 7:00 - 14:30 (Sekretariat Oddziału Neonatologicznego - I piętro)

Przyjmuje dr Wojciech Kowalik - pediatra, neonatolog, kardiolog dziecięcy

Poradnia czynna jest:
                          *  w poniedziałki, wtorki i środy
                         
Wymagane jest:
                          * obecność rodzica lub opiekuna prawnego
                          * skierowanie do poradni
                          * PESEL dziecka
                          * książeczka zdrowia dziecka
                          * inna dokumentacja medyczna (wypisy z pobytów w szpitalu)