Poradnia Medycyny Pracy
gabinet 1D/134  tel. 76 72-11-752 , 76 72-11-706
przyjmuje :
1.    lekarz uprawniony do badań dr.n med Hieronim Siwczyński

poniedziałek
środa
piątek

 

2.    pielęgniarka medycyny pracy  mgr Wanda Hurej

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

 

Ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze stanowiskiem pracy i sposobem jej wykonania, a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad parcującymi.

Zadania poradni medycyny pracy reguluje Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r o służbie medycyny pracy:

 • badania lekarskie wstępne , okresowe i kontrolne
 • ocena możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki ze względu na stan zdrowia
 • wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych
 • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujacych zaliczanych do grup ryzyka
 • uczestnictwo w komisjach bhp

Poradnia medycyny pracy realizuje zadania w odniesieniu do:

 • pracowników
 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych , uczniów tych szkół oraz studentów , którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych , uciążliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia
 • uczestników studiów doktoranckich , którzy w trakcie studiów  są narażeni na działanie czynników szkodliwych , uciążliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia
 • Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników są wykonywane na podstawie umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia.           

Warunkiem koniecznym do przyjęcia jest posiadanie :

 • skierowania wystawionego przez zakład pracy
 • skierowania wystawionego przez placówkę dydaktyczną


Rejestracja do poradni :

 • telefoniczna    76 72-11-706
 • osobista