Wejście do poradni znajduje się od strony ul.Iwaszkiewicza na parterze (pod SOR)

Przyjmuje* :

 poniedziałek lek Witold Studenny
 wtorek lek. Jarosław Olech
 środa lek. Roman Murdza
czwartek lek. Łukasz Sołtysiak
 piątek  

*)W sytuacjach nie zależnych od Szpitala, może nastąpić zmiana lekarza przyjmującego w danym dniu.

Warunkiem koniecznym do przyjęcia jest posiadanie:

 • numeru pesel
 • skierowania
 • dokumentacji z przebiegu leczenia

Zakres wykonywanych usług:

 • diagnostyka i leczenie w zakresie:
  a)    urazów narządów ruchu
  b)    ortopedii ogólnej i wieku dziecięcego
  c)    schorzeń kręgosłupa
  d)    schorzeń układowych np. RZS

Rejestracja do poradni:

 • telefoniczna    767211702
 • osobista
 • rejestracja w godz. 7.00 – 14.30