Poradnia Neonatologiczna

Wymagana rejestracja telefoniczna: 076 72 11 495

Poradnia funkcjonuje przy Oddziale Neonatologicznym.Przyjmowane są noworodki i dzieci do drugiego roku życia w ramach opieki poszpitalnej oraz skierowane z POZ–u.
W ramach porad wykonywane są badania obrazowe: ECHO serca, USG głowy i brzucha ponadto wykonywane są badania laboratoryjne i mikrobiologiczne.

Poradnia czynna jest
                          *  w poniedziałki i środy - diagnostyka wad serca
                          *  we wtorki i czwartki - poradnia ogólna
Wymagane jest:
                          * obecność rodzica lub opiekuna prawnego
                          * skierowanie do poradni neonatologicznej
                          * PESEL dziecka
                          * książeczka zdrowia dziecka
                          * inna dokumentacja medyczna (wypisy z pobytów w szpitalu)