Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

jest czynna w godzinach:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek


przyjmuje lek. specjalista Piotr Wojtasiak
tel: (76) 72 11 781
rejestracja osobiście lub telefonicznie -(076) 72 11 780

Lokalizacja:  pawilon II parter

Niezbędne przy rejestracji:

  • aktualne skierowanie od lekarza (dotyczy chorób innych niż gruźlica),
  • dokument z numerem PESEL,
  • aktualne zdjęcie RTG klatki piersiowej oraz wyniki badań morfologii krwi i OB,
  • pacjenci winni zgłaszać się do rejestracji do godziny 8:00 (ze względu na dostępność do RTG),

Zakres badań i zabiegów wykonywanych w poradni:

  • RTG klatki piersiowej,
  • próba tuberkulinowa,
  • spirometria,
  • badanie plwociny,
  • inne badania z wykazu Narodowego Funduszu Zdrowia,

W poradni przyjmowane są także dzieci mające kontakt z chorymi na gruźlicę - w poniedziałek,