PORADNIA MIEŚCI SIĘ PRZY PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH - p. 158

tel. 76 72 11 628

REJESTRACJA NR   76 72 11 704

Warunkiem koniecznym do rejestracji  jest posiadanie :
- numeru  PESEL
- skierowania

Przyjmuje:
lekarz    Ryszard Kępa    – specjalista chorób zakaźnych
Pielęgniarka licencjonowana , uprawniona  do wykonywania szczepień -  Bogusława Patrzałek

Poradnia  jest czynna :
- poniedziałek,  środa, czwartek
- dla osób pogryzionych przez nieznane zwierzęta, w celu kwalifikacji  do ewentualnych szczepień  przeciwko wściekliźnie, codziennie w dni robocze.               

Zakres wykonywanych usług :
- konsultacje
- diagnostyka
- orzecznictwo
- leczenie schorzeń infekcyjnych :  zakażenia  wirusowe, riketsjowe, bakteryjne i pierwotniakami
- kwalifikacje do szczepień zalecanych:
          przeciwko Wirusowe zapalenie wątroby typu  A
          przeciwko Wirusowe zapalenie wątroby typu  B
          przeciwko grypie
          przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu
          przeciwko wściekliźnie
          przeciwko meningokokom
          przeciwko pneumokokom    
          przeciwko tężcowi