Szpitalny Oddział Ratunkowy wchodzi w skład systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, realizującego całodobowo następujące zadania:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach,

- zabezpieczenie medyczne pacjentów i organizowanie transportu do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia wysokospecjalistycznego.

 

LEKARZ KIERUJĄCY SOR - HUBERT COSTA

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA SOR – EDYTA MIKOŁAJEK

 

TELEFONY:

 • REJESTRACJA, TRIAGE, FAX - 76 72-11-817,
 • REJESTRACJA, INFORMACJA - 76 72-11-817,
 • REJESTRACJA - 76 72-11-801
 • SOR - 76 72-11-801, 76 72-11-804, 76 72-11-806
 • ORDYNATOR - 76 72-11-807
 • P. ODDZIAŁOWA- 76 72-11-802
 • LEKARZ DYŻURNY: NOCNA i ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA 76 72-11-644

KADRA:

 • PIELĘGNIARKI - 20
 • RATOWNICY MEDYCZNI - 11
 • Pracownicy kontraktowi: ratownicy kontraktowi 62, pielęgniarki kontraktowe - 20

ZAKRES UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZY

LOKALIZACJA SOR posiada zadaszone wejście i wjazd dla karetek. Wejście i dojazd do oddziału jest zorganizowany niezależnie od innych wjazdów i wejść do szpitala, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja oddziału zapewnia łatwą komunikację i dostęp bezpośredni do Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i węzła szpitalnej komunikacji pionowej. Posiada wewnętrzne trakty komunikacyjne niezależne od ogólnodostępnych traków szpitalnych.

LICZBA ŁÓŻEK:

 •                 SALA OBSERWACYJNA 5 szt.
 •                 OBSZAR INTENSYWNEJ TERAPII 3 szt.
 •                 OBSZAR resuscytacyjno- zabiegowy 2 szt.
 •                 OBSZAR KONSULTACYJNY 4 szt

INFORMACJI NA TEMAT STANU ZDROWIA PACJENTA UDZIELA LEKARZ PROWADZĄCY SOR

WYPISY WYDAWANE SĄ NA BIEŻĄCO W REJESTRACJI SOR

Objawy, z którymi pacjenci są leczeni w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • nagły, ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi,
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • masywny krwotok z dróg rodnych,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • udar cieplny,
 • wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie lub utonięcie,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,
 • dokonana próba samobójcza,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległa rana, będąca efektem urazu,
 • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.