Oddział Pediatryczny

Telefony:

(76) 72-11-461 - lekarz kierujący Oddziałem
(76) 72-11-462 - sekretariat
(76) 72-11-464 - gabinet lekarski
(76) 72-11-476 - pielęgniarka oddziałowa
(76) 72-11-470 - dyżurka pielęgniarek
(76) 72-11-814 - Pediatryczna Izba Przyjęć

Izba Przyjęć Oddziału Pediatrycznego pracuje całodobowo na zasadzie ostrego dyżuru.

Obsada lekarska oddziału:

Jolanta Szymańska

lekarz kierujący Oddziałem

Grażyna Dudzińska-Zych specjalista pediatra
Małgorzata Raczyńska specjalista pediatra
Barbara Zarębska specjalista pediatra, alergolog
Agnieszka Bacińska
specjalista pediatra
Renata Boborycka
specjalista pediatra
Justyna Ilnicka lekarz rezydent
Urszula Opalińska lekarz rezydent
Aleksandra Gałuszka specjalista pediatra
Agnieszka Maliszak lekarz rezydent
Ewa Kuśnierz lekarz rezydent
Natalia Bąk lekarz rezydent
Jowita Konieczna lekarz rezydent
Bogusz Zawistowski
lekarz rezydent

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Nogaj.
Personel oddziału: – 22 pielęgniarki i 3 salowe. 5 pielęgniarek posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 2 pielęgniarki tytuł licencjata pielęgniarstwa, 13 pielęgniarek ukończyło specjalizację z pielęgniarstwa pediatrycznego.

Zakres udzielanych świadczeń:
Na Oddziale Pediatrycznym diagnozowane i leczone są dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do 18 lat w zakresie chorób wieku dziecięcego. Prowadzone są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze dla dzieci w wieku szkolnym.

Liczba łóżek: Oddział liczy 35 łóżek pediatrycznych.
Posiadamy również łóżka dla matek przebywających z dziećmi.
Ponadto Oddział dysponuje hotelikiem dla rodziców oraz zapleczem socjalnym.

Lokalizacja oddziału – budynek 1H – 1J poziom 0

Odwiedziny na oddziale: 1 osoba rodzic/opiekun całą dobę, inne osoby w porze dziennej w sposób niekolidujący z czynnościami terapeutycznymi

Nie prowadzimy kolejki oczekujących na przyjęcie do oddziału.

Zasady udzielania informacji:
W dni pracujące w godz. 10,30 – 11.30 informacji udziela lekarz prowadzący i z uwagi na dużą dynamikę procesu chorobowego u dzieci według potrzeb udziela lekarz dyżurujący całodobowo.