Nazwa Oddziału: Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Telefony:

 • - 76 72-11-480 dyżurka pielęgniarek
 • - 76 72-11-486 oddziałowa
 • - 76 72-11-481 lekarz kierujący oddziałem
 • - 76 72-11-484 pokój lekarski
 • - 76 72-11-483 pokój lekarski
 • - 76 72-11-482 sekretariat

Lokalizacja: Budynek A, Piętro 4.

Liczba łóżek: 40

Lekarz kierujący oddziałem neurologicznym: dr n.med. Tadeusz Kruzel

Lekarz kierujący pododdziałem udarowym: Izabela Sempik

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Anna Idczak

Kadra lekarska:

 • dr n. med. Tadeusz Kruzel specjalista neurolog specjalista organizacji I ochrony zdrowia
 • Izabela Sempik specjalista neurolog
 • Joanna Jurkowska specjalista neurolog
 • Rafał Kruzel specjalista neurolog
 • Joanna Mróz specjalista neurolog
 • Małgorzta Stec specjalista neurolog
 • Elżbieta Działoszyńska lekarz
 • Kornelia Miezianko lekarz
 • Maciej Żytkowski lekarz
 • Marta Kosińska lekarz
 • Bogusław Porochoński
 • Marta Fuchs
 • Anna Robaczewska
 • Ewa Goliszek
 • Katarzyna Zieziula
 • Artur Ruciński
 • Magda Korzewa-Antoniewicz
 • Paulina Rychard
 • Jolanta Zdanowska
 • Anna Hofman
 • Aleksandra Herrera-Sokołowska
 • Monika Susz-Kołodyńska
 • Małgorzata Perlicka
 • Agnieszka Ambroziak-Kędzierska

Terminy i zasady udzielania informacji o stanie pacjenta:
Informacji o stanie zdrowia udziela pacjentowi lub osobie wskazanej przez niego, Lekarz Kierujący Oddziałem lub lekarz prowadzący codziennie w godzinach od 12.00 do 14.00. Nie udziela się informacji przez telefon.

Czas odwiedzin: codziennie w godzinach od 13.00 do 18.00

Kolejki oczekujących na co są prowadzone i pod jakim numerem telefonu:
Prowadzona jest lista oczekujących pacjentów do przyjęcia na oddział neurologiczny, termin ustala się po uprzednim zbadaniu pacjenta przez lekarza dyżurnego w dni powszednie (pn-pt) w godz. 12.00-14.00

Wypisy: odbiór w sekretariacie najpóźniej w następny dzień roboczy po wypisaniu ze szpitala

Ważne informacje:

Oddział neurologiczny posiada 40 łóżek. Wydzielony jest pododdział udarowy z 4 łóżkami intensywnego nadzoru neurologicznego, wyposażony w sprzęt medyczny  do ciągłego monitorowania parametrów funkcji życiowych pacjentów, którzy leczeni są m.in.    jedyną metodą o udowodnionej skuteczności w leczeniu ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu  – lekiem trombolitycznym  oraz 12 łóżkami wczesnej rehabilitacji poudarowej.
Pozostałe łóżka przeznaczone są do leczenia i diagnostyki pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi takimi jak: choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane), zespoły pozapiramidowe, otępienne i zaburzenia wyższych czynności nerwowych (neuropsychologia), choroby nerwowo-mięśniowe.
W wielu przypadkach nasi pacjenci  podczas hospitalizacji objęci są opieką psychologiczną, neurologopedyczną. Odpowiednio przeszkolony personel lekarski, pielęgniarski i rehabilitanci, gwarantują wysoką jakość usług oddziału.  

W ramach oddziału prowadzona jest wysokospecjalistyczna, elektrofizjologiczna diagnostyka schorzeń układu nerwowego (EEG, EMG, ENG) oraz pracownia USG, gdzie badane są przepływy naczyniowe wewnątrz i zewnątrzczaszkowe.

Prowadzimy programy terapeutyczne:
1. Leczenie Stwardnienia Rozsianego Interferonem beta-1a (Avonex, Rebif), Interferonem beta-1b (Betaferon, Extavia)    Octanem glatirameru (Copaxone), jesteśmy w trakcie wdrażania   programów lekowych Fingolimodem (Gilenya), Natalizumabem (Tysabri)
2. Leczenia dystonii ogniskowych (kurcz powiek, kręcz karku, połowiczy kurcz twarzy.


Współpracujemy z Kliniką Neurologii UM we Wrocławiu w trudniejszych przypadkach diagnostycznych, które prezentujemy w ramach Towarzystwa Neurologicznego, Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie , Kliniką UM w Warszawie zajmująca się chorobami mięśni, Oddziałem Chirurgii Naczyniowej w Wojskowym Szpitalu We Wrocławiu.
    
Ściśle współpracujemy z oddziałem rehabilitacji poudarowej tutejszego szpitala oraz innymi oddziałami rehabilitacyjnymi w rejonie jako kontynuacja przywracania sprawności ruchowej pacjentom po udarze mózgu.