Nazwa Oddziału: Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Telefony:

 • - 76 72-11-480 dyżurka pielęgniarek
 • - 76 72-11-486 oddziałowa
 • - 76 72-11-481 lekarz kierujący oddziałem
 • - 76 72-11-484 pokój lekarski
 • - 76 72-11-483 pokój lekarski
 • - 76 72-11-482 sekretariat

Lokalizacja: Budynek A, Piętro 4.

Liczba łóżek: 34

Lekarz kierujący oddziałem neurologicznym: dr n. med. Tadeusz Kruzel

Lekarz kierujący pododdziałem udarowym: lekarz Izabela Sempik

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Anna Idczak

 

Kadra lekarska:

 • dr n. med. Tadeusz Kruzel specjalista neurolog, specjalista organizacji I ochrony zdrowia
 • Izabela Sempik, specjalista neurolog
 • Joanna Rostocka, specjalista neurolog
 • Rafał Kruzel, specjalista neurolog
 • Joanna Mróz, specjalista neurolog
 • Małgorzta Stec, specjalista neurolog
 • Elżbieta Działoszyńska - Radzięta,  specjalista neurolog
 • Kornelia Miezianko, specjalista neurolog
 • Małgorzata Gąsowska, specjalista neurolog
 • Katarzyna Mielczarek, lekarz rezydent
 • Marta Kosińska - Pałkiewicz, lekarz rezydent
 • Aleksandra Moroch, lekarz rezydent

 

Zespół pielęgniarski tworzy doświadczona kadra o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Zespół neurologopedów:

mgr Jolanta Zdanowska

mgr Małgorzata Maćkowiak

 

Terminy i zasady udzielania informacji o stanie pacjenta:
Informacji o stanie zdrowia udziela pacjentowi lub osobie wskazanej przez niego w upoważnieniu Lekarz Kierujący Oddziałem lub lekarz prowadzący codziennie w godzinach od 12.00 do 14.00. Nie udziela się informacji przez telefon.

Czas odwiedzin: codziennie w godzinach od 13.00 do 18.00

Prowadzona jest lista oczekujących pacjentów do przyjęcia na oddział neurologiczny, termin ustala się po uprzednim zbadaniu pacjenta przez lekarza dyżurnego w dni powszednie (poniedziałek-piątek) w godz. 12.00-14.00

Wypisy: odbiór w sekretariacie najpóźniej w następny dzień roboczy po wypisaniu z oddziału

 

Ważne informacje:

Oddział neurologiczny posiada 34 łóżka. Wydzielony jest z niego pododdział udarowy z 4 łóżkami intensywnego nadzoru neurologicznego, który posiada sprzęt medyczny  do ciągłego monitorowania parametrów funkcji życiowych pacjentów (leczonych m.in. jedyną metodą o udowodnionej skuteczności w leczeniu ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu  – lekiem trombolitycznym)  oraz 12 łóżkami wczesnej rehabilitacji poudarowej.

Pozostałe łóżka przeznaczone są do leczenia i diagnostyki pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi takimi jak: choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane), zespoły pozapiramidowe, otępienne i zaburzenia wyższych czynności nerwowych (neuropsychologia), choroby nerwowo-mięśniowe.

W wielu przypadkach nasi pacjenci  podczas hospitalizacji objęci są opieką psychologiczną, neurologopedyczną. Odpowiednio przeszkolony personel lekarski, pielęgniarski i rehabilitanci, świadczy wysoki poziom usług medycznych. 

 

W ramach oddziału prowadzone są pracownie diagnostyczne:

Pracownia Elektroneurografii i Elektromiografii - lek. Ewa Goliszek

Pracownia Elektroencefalografii - lek. Małgorzata Stec, lek. Izabela Sempik

Pracownia Ultrasonograficzna - lek. Izabela Sempik

 

Prowadzimy programy terapeutyczne:

1. Leczenie Stwardnienia Rozsianego Interferonem beta-1a (Avonex, Rebif), Interferonem beta-1b (Betaferon, Extavia),  Octanem glatirameru (Copaxone), Fingolimodem (Gilenya), Natalizumabem (Tyabri), Ocrelizumabem (Ocreuus), Kladrybiną (Maulnclad).

2. Leczenia dystonii ogniskowych (kurcz powiek, kręcz karku, połowiczy kurcz twarzy) toksyną botulinową A (Dysport, Botox).


Współpracujemy z Kliniką Neurologii UM we Wrocławiu w zakresie trombektomii naczyniowych w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu, Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Kliniką UM w Warszawie zajmująca się chorobami mięśni, Oddziałem Chirurgii Naczyniowej w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
    
Ściśle współpracujemy z oddziałem rehabilitacji poudarowej naszego szpitala oraz z innymi oddziałami rehabilitacyjnymi w rejonie w ramach kontynuacji przywracania sprawności ruchowej pacjentom po udarze mózgu.