Telefony


(76 7211) 490 - dyżurka pielęgniarek-neonatologia
(76 7211) 491 - Lekarz Kierujący Oddziałem
(76 7211) 495 - sekretariat
(76 7211) 493 - pokój lekarzy
(76 7211) 494 - lekarz dyżurny
(76 7211) 495 - rejestracja do poradni Neonatologicznej i Kardiologii Dziecięcej
(76 7211) 496 - pielęgniarka oddziałowa
(76 7211) 497 - dyżurka pielęgniarek-intensywny nadzór
(76 7211) 498 - salowe

Zespół lekarski Oddziału Neonatologicznego

Wojciech Kowalik
pediatra, neonatolog, kardiolog dziecięcy
Lekarz Kierujący Oddziałem
Ewa Goch
pediatra, neonatolog
starszy asystent
Renata Cimochowicz
pediatra, neonatolog
starszy asystent
Piotr Gruszka
pediatra, neonatolog
starszy asystent
Ewa Gramiak
pediatra, neonatolog
starszy asystent
Iwona Sikorska-Pacułt
pediatra, neonatolog
starszy asystent

Edyta Bojda
pediatra, neonatolog

starszy asystent
Joanna Górecka-Andrzejewska
pediatra
starszy asystent
Krystyna Solawa
pediatra, neonatolog
starszy asystent
Anastasija Sinicka
neonatolog
starszy asystent
Magdalena Szmyt rezydent

pielęgniarka oddziałowa mgr Beata Kowalczyk

Oddział spełnia wymogi III stopnia opieki nad noworodkiem, czyli najwyższym stopniem referencyjności przyznawanym przez Ministerstwo Zdrowia.

W naszym szpitalu rodzi się ponad  1800 noworodków rocznie. Na intensywnej terapii leczonych jest 200 dzieci rocznie, najczęściej   mają wady serca, zaburzenia oddychania, leczone są po nieszczęśliwych wypadkach (zaczadzenie). Na patologii noworodka leczonych jest 400 noworodków rocznie. Są to przypadki nieprawidłowości okresu noworodkowego, zwłaszcza wcześniactwo.
Zapewniamy fachową opiekę neonatologów, którzy pogłębiają swoją wiedzę w różnych dziedzinach medycyny, pielęgniarek i położnych, których z kolei wyszkolenie, kwalifikacje, doświadczenie i zaangażowane pozwala zmniejszyć stres i ból dzieci.

W swojej strukturze Oddział Neonatologiczny ma cztery odcinki:  
- odcinek stałego pobytu matki z noworodkiem zdrowym tzw. system rooming-in; posiada 33 łóżeczka. Poprzez cały okres pobytu nad matką i noworodkiem czuwa i udziela wsparcia wykwalifikowany personel medyczny: neonatolog, pielęgniarka, położna i fizjoterapeuta,  którzy  uświadamiają  matki z zakresu techniki karmienia, w szczególności karmienia
piersią, pielęgnacji i rehabilitacji noworodka,
- odcinek patologii noworodka - odcinek aseptyczny dla wcześniaków i dzieci ryzyka wymagających stałego nadzoru lekarsko-pielęgniarskiego i monitorowania czynności życiowych.
Liczy 7 miejsc (łóżeczko lub inkubator),
- odcinek patologii noworodka - odcinek septyczny dla noworodków i dzieci z infekcją, wymagających wyjaśnienia przyczyn, objawów  i skutków choroby a nie mających niewydolności   krążenia i oddychania. Odcinek liczy 6 miejsc (łóżeczko lub inkubator),
- pododdział intensywnej terapii wcześniaków, noworodków i dzieci dla dzieci od  0 - 18 roku
życia, które wymagają stałego monitorowania czynności życiowych oraz wsparcia oddechowego i
krążenia w stanach zagrożenia życia np: w chorobach układu krążenia (diagnostyka wrodzonych  wad serca), ostra niewydolność oddechowa (zapalenie płuc, zespół  MAS, drenaż odmy opłucnowej, zespół zaburzeń oddychania u wcześniaków i noworodków), ostra niewydolność  nerek (prowadzenie dializy otrzewnowej), skrajnie niska urodzeniowa masa ciała tj: poniżej 1000 g. Odcinek liczy 18 miejsc, w tym izolatka z osobnym wejściem na oddział.

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny, który stale jest   uzupełniany:
       - respiratory,
       - respirator oscylacyjny z tlenkiem azotu,
       - ECMO,
       - aparaty do wspomagania oddechu bez potrzeby intubacji (Infant Flow),
       - inkubatory do opieki intensywnej i podstawowej,
       - kardiomonitory,
       - pulsoksymetry,
       - pompy infuzyjne strzykawkowe i objętościowe,
       - oftalmoscop,
       - USG,
       - Ekg,
       - koncentrator tlenu.
Dzięki tej aparaturze możemy stosować najnowocześniejsze metody leczenia przyjęte w światowej neonatologii. Wszystkie noworodki i dzieci mają zapewnioną możliwość wykonania badań diagnostycznych
*  USG  głowy, brzucha,
*  ECHO serca,
*  Rtg , tomograf komputerowy, 
*  rezonans  magnetyczny,
a także konsultacje specjalistyczne u okulisty, neurologa, ortopedy, kardiologa, laryngologa i fizjoterapeuty.

Oddział ma do dyspozycji specjalistyczną karetkę do przewozu noworodków. Chore dzieci,  urodzone poza ośrodkiem referencyjnym mają szanse być diagnozowane i leczone w naszym  oddziale. Zespół karetki „N” to: lekarz neonatolog, pielęgniarka, kierowca,. Są to ludzie wykwalifikowani z dużym doświadczeniem, potrafiący poradzić sobie z ciężko chorym noworodkiem w ekstremalnych okolicznościach zagrażających życiu dziecka. 

Zespół pielęgniarski w Oddziale Neonatologicznym:
     - położne - 16
     - pielęgniarki - 6
     - fizjoterapeuta - 1
     - inny  personel - 3
Posiadają specjalizację z pielęgniarstwa położniczego.
Zakres czynności:
- promowanie naturalnego karmienia,
- nauka podstawowych czynności przy pielęgnacji noworodka (kąpiel dziecka, pielęgnacja kikuta pępowinowego),
- realizacja wszystkich programów przesiewowych  tj: przesiewowe badanie słuchu (uczestniczymy w programie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), przesiewowe badanie w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy, także w kierunku fenyloketonurii i mukowiscydozy, przesiewowy pomiar pulsoksymetrii w kierunku wczesnego wykrywania wad serca,
- prowadzenie szczepień ochronnych okresu noworodkowego,
- leczenie żółtaczek fizjologicznych i monitorowanie żółtaczki patologicznej  (zastosowanie lamp   do fototerapii),
- opieka nad noworodkiem i wcześniakiem z porodu fizjologicznego,
- sprawowanie opieki nad noworodkiem porzuconym,
- sprawowanie opieki nad noworodkiem i wcześniakiem w „kąciku noworodka” na sali porodowej,
fachowe uczestnictwo w reanimacji i resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
- zasięganie konsultacji: neurologicznych, okulistycznych, ortopedycznych, rehabilitacyjnych.

                               .
Zespół pielęgniarski Oddziału Intensywnej Terapii -  zatrudnionych jest 37 pielęgniarek i  położnych:
- mgr pielęgniarstwa - 4
- mgr położnictwa - 3
- mgr fizjoterapii - 1
- licencjat pielęgniarstwa – 8
- licencjat  położnictwa - 4
- specjalizacja z pielęgniarstwa położniczego - 2
- specjalizacja z pielęgniarstwa pediatrycznego -  4
                                                                                               
Zakres czynności:
- intensywny nadzór nad chorymi w stanach zagrożenia życia - monitorowanie czynności życiowych,
- prawidłowa i skuteczna resuscytacja noworodka i dziecka – zapobieganie powikłaniom, między  innymi: niedotlenienie mózgu, niewydolność nerek, niewydolność krążenia i oddychania, zespół wykrzepiania śródnaczyniowego, drgawki, itp.,
- zapewnienie bezpiecznego, cichego i przytulnego środowiska potrzebnego do dojrzewania dla
najmniejszych z najmniejszych pacjentów z masą 500-600 g,
- intensywna terapia oddechowa,
- leczenie zakażeń okresu noworodkowego,
- leczenie żółtaczek okresu noworodkowego, w tym konfliktu serologicznego– transfuzja  wymienna krwi,
- prowadzenie dializy otrzewnowej u noworodków,
- prowadzenie szczepień ochronnych u noworodków,
- hospitalizacja dzieci wymagających diagnostyki i leczenia,
- zapewnienie opieki nad prawidłowym rozwojem psycho-ruchowym noworodka poprzez 
zastosowanie zasad szkoły kangoo-roo, czyli nieograniczony kontakt  rodziców, zwłaszcza matki    w kangurowaniu swojego dziecka.
                                                                                 
Oddział współpracuje z:
- ośrodkiem leczenia wad serca - Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
- ośrodkiem leczenia chorób rozrostowych Ośrodkowego Układu Nerwowego - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,
- ośrodkiem leczenia retinopatii wcześniaczej - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
- ośrodkiem leczenia wad rozwojowych układu nerwowego (przepukliny oponowo-rdzeniowe) - Szpital im. Marciniaka we Wrocławiu,
- ośrodkiem leczenia innych wad rozwojowych - Klinika Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej  we Wrocławiu,
- Poradnią Genetyczną Akademii Medycznej we Wrocławiu.