Drukuj
Artykuły

Oddział Medycyny Paliatywnej

Telefony:

(76) 72-11-611 - Lekarz Kierujący Oddziałem
(76) 72-11-614 - gabinet lekarski, zgłoszenia pacjentów do hospicjum domowego, poradnia medycyny paliatywnej
(76) 72-11-616 - pielęgniarka oddziałowa
(76) 72-11-610 - dyżurka pielęgniarek
(76) 72-11-755 - poradnia medycyny paliatywnej


Lekarz Kierujący Oddziałem

Lekarze oddziału:

Mariusz Końka
anestezjolog
Lekarz Kierujący Oddziałem
Beata Kowalska
anestezjolog
starszy asystent
Jarosław Luboński młodszy asystent


Pielęgniarka oddziałowa: Grażyna Majewska-Kaźmierczak

Oddział Medycyny Paliatywnej posiada 23 łóżka i tyloma pacjentami jednorazowo jesteśmy w stanie się opiekować. Pacjentów na oddział przyjmujemy po wcześniejszym umówieniu i wpisaniu w kolejkę pod numerem telefonu 611, 614 u lekarzy pracujących na oddziale.Do przyjęcia na oddział potrzebne jest skierowanie od lekarza.
Od 2009 na terenie naszego miasta i okolic istnieje Hospicjum Domowe, które pomaga się opiekować naszymi pacjentami w warunkach domowych.
Chęć przyjęcia pacjenta do Hospicjum Domowego należy także zgłosić pod numerem telefonu (76) 72-11-611, (76) 72-11-614 u lekarzy oddziałowych, gdzie zostaną wpisani w kolejkę. Przyjęcie do Hospicjum Domowego następuję także na podstawie skierowania.

 

Przy Oddziale Medycyny Paliatywnej funkcjonuje 1 poradnia specjalistyczna:  Poradnia Leczenia Bólu