Telefony:

(76 7211) 560 - dyżurka pielęgniarek
(76 7211) 561 - lekarz kierujący oddziałem,
(76 7211) 562 - sekretariat,
(76 7211) 563 - pokój lekarzy
(76 7211) 564 - lekarz dyżurny
(76 7211) 567 - izba przyjęć planowych,
(76 7211) 566 - pielęgniarka oddziałowa,

 

Zespół lekarski Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 

dr n. med. Lesław Trubisz lekarz kierujący oddziałem
Roman Murdza
specjalista ortopeda
Witold Studenny specjalista ortopeda
Łukasz Sołtysiak specjalista ortopeda
Jarosław Olech specjalista ortopeda
Ibrahim Abbas lekarz
Igor Kowal lekarz
Bartłomiej Bednarz lekarz
Krzysztof Klepacki lekarz

Pielęgniarka oddziałowa: Mariola Mielcarek

 

Oddział Urazowo-Ortopedyczny udziela świadczeń zdrowotnych na bazie 26 łóżek. W oddziale pracuje obecnie 8 lekarzy (6 z II stopniem specjalizacji). W ramach oddziału wydzielone są odcinki: aseptyczny (z salą wzmożonego nadzoru) oraz septyczny.

 
Oddział obejmuje leczeniem wrodzone i nabyte choroby narządu ruchu, w tym:
 1. Endoprotezoplastyka cementowa i bezcementowa stawu biodrowego
 2. Endoprotezoplastyka stawu kolanowego,
 3. Osteotomie korekcyjne
 4. Artroskopia stawu kolanowego
 5. Operacje rekonstrukcyjne (przeszczepy tkanki kostnej, transport kostny)
 6. Niestabilności stawu barkowego, skokowo-goleniowego, promieniowo-łokciowego)
 7. Biopsje i resekcje guzów kości
 8. Leczenie stanów zapalnych tkanki kostnej
 9. Wybrane zabiegi z reumoortopedii
oraz urazowe uszkodzenia narządu ruchu:
 1. Operacyjna repozycja i stabilizacja złamań kości długich i miednicy: stabilizatory zewnętrzne, wewnętrzne i środszpikowe
 2. Nieoperacyjna repozycja i stabilizacja złamań: manipulacje pod kontrolą RTG, unieruchomienia gipsowe, leczenie czynnościowe, ortezy
 3. Operacje zaburzeń zrostu kostnego
 4. Powikłania pourazowych uszkodzeń narządu ruchu
 5. Rekonstrukcje więzadła krzyżowego przedniego

Lekarze oddziału udzielają również świadczeń zdrowotnych w poradni Urazowo-Ortopedycznej oraz Ambulatorium przy Izbie Przyjęć - codziennie ostry dyżur.

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii.

Kwalifikacja do zabiegów planowych odbywa się w każdy wtorek od godz 8.30 do 10 w pokoju pielęgniarki oddziałowej.