Telefony

(76 7211) 580 - dyżurka pielęgniarska
(76 7211) 583 - lekarz kierujący oddziałem
(76 7211) 583 - sekretariat
(76 7211) 583 - pokój lekarzy
(76 7211) 582 - lekarz anestezjolog dyżurny Stanowisko Znieczuleń
(76 7211) 584 - lekarz dyżurny intensywnej terapii
(76 7211) 585 - sala intensywnej terapii nr 1
(76 7211) 586 - pielęgniarka oddziałowa (w dni powszednie do 15:00), drugi anestezjolog dyżurny
(76 7211) 587 - sala intensywnej terapii nr 2
(76 7211) 588 - sala intensywnej terapii nr 3

 

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii hospitalizowani są pacjenci z potencjalnie odwracalną dysfunkcją lub niewydolnością narządów , niezależnie od przyczyny tego stanu.

W oddziale stosowane są zaawansowane techniki podtrzymywania życia mające na celu czasowe wspomaganie lub zastępowanie podstawowych funkcji życiowych chorego , które zostały istotnie zaburzone w przebiegu potencjalnie odwracalnego procesu chorobowego.

 

 

 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

 • - pracuje 24 godziny na dobę,7 dni w tygodniu,
 • - posiada 10 stanowisk Intensywnej Terapii wyposażonych w specjalistyczne łóżka do intensywnej terapii ,wysokiej jakości sprzęt medyczny do ciągłego monitorowania , diagnozowania i wspomagania funkcji życiowych pacjentów ,
 • - zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel medyczny , który wspomagany nowoczesną aparaturą elektromedyczną prowadzi intensywną terapię chorych w stanach zagrożenia życia ,
 • - personel oddziału świadczy usługi anestezjologiczne na Bloku Operacyjnym i Porodowym oraz na terenie szpitala w gabinetach wyposażonych w sprzęt anestezjologiczny tj. pracownia tomograficzna , gastrologiczna itp.,
 • - ponadto personel medyczny wchodzi w skład specjalistycznego zespołu reanimacyjnego zabezpieczającego wszystkie oddziały szpitalne.

 

Zespół lekarski Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

 

 Beata Maćkowiak lekarz kierujący Oddziałem
 Artur Fiszer zastępca lekarza kierującego Oddziałem
 Beata Hebdzińska -Sambor  starszy asystent
 Jadwiga Smuszko  starszy systent
 Ewa Ilnicka - Hopej  starszy asystent
 Tomasz Kuczkowski  asystent
 Małgorzata Michniacka  starszy asystent
 Katarzyna Olejnik  młodszy asystent
 Beata Początek  starszy asystent
 Rafał Gałuszka  starszy asystent
 Piotr Plata
 starszy asystent
 Jarosław Luboński   starszy asystent
 Karolina Król  młodszy asystent
 Judyta Symonowicz
  młodszy asystent
 Justyna Bratek
 lekarz rezydent
 Justyna Tulec  lekarz rezydent
 Bartosz Korzekwiński  lekarz rezydent
 Marta Szliwa  lekarz rezydent
 
  
 
Zespół pielęgniarski Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pielęgniarka oddziałowa: Anna Kłusek - Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Starsza pielęgniarka koordynująca stanowisko znieczuleń: Teresa Szerszeń - Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego

 

W oddziale zatrudnionych jest 69 pielęgniarek i 2 pielęgniarzy, w sumie kadra pielęgniarska liczy 71 osoby w tym:

29 pielęgniarek świadczy pracę na Stanowisku Znieczuleń i Sali Budzeń ,
42 osoby kadry pielęgniarskiej świadczy pracę na Oddziale Intensywnej Terapii.

 

Kwalifikacje personelu pielęgniarskiego:

 • Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki - 13
 • Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywna Opieka - 35
 • mgr pielęgniarstwa - 8
 • licencjat pielęgniarstwa – 39
 • Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego – 2
 • Specjalista Pielęgniarstwa Ratunkowego - 8
 • Specjalista Pielęgniarstwa Zachowawczego – 1
 • mgr pedagogiki - 1
 • licencjat pedagogiki - 1
 • mgr inżynier marketing i zarządzanie - 1

Wysokie kwalifikacje zespołu medycznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii , ciągle pogłębiana wiedza merytoryczna zdobywana na kursach i szkoleniach doskonalących oraz innych formach szkoleń podyplomowych zapewniają wysoką jakość świadczonych usług diagnostyczno – terapeutycznych w oddziale.

Lokalizacja: poziom szpitala - 0
 
Zakres czynności:
 • intensywna terapia chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia po urazach, w okresie okołooperacyjnym
 • prowadzenie znieczuleń ogólnych i regionalnych pacjentów do zabiegów z zastosowaniem najnowszej aparatury, metod i środków znieczulających,
 • nadzór nad terapią przeciwbólową u pacjentów po operacjach i z przewlekłymi lub ostrymi zespołami bólowymi na oddziałach szpitalnych
 • stałe nadzorowanie czynności życiowych pacjenta,
 • możliwość leczenia występującej równocześnie niewydolności kilku podstawowych dla życia narządów
W Oddziale leczeni są chorzy z różnymi jednostkami chorobowymi (dorośli i dzieci) takimi jak:
 • niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji lub innych mechanicznych sposobów wspomagania oddechu,
 • ostra niewydolność układu krążenia,
 • stany po operacjach chirurgicznych, ginekologicznych, urologicznych, neurochirurgicznych i innych, przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności,
 • zatrucia i urazy przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności,
 • posocznice i zakażenia immunologiczne przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności,
 • choroby zapalne układu nerwowego przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności,
 • ostra niewydolność nerek przebiegająca z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności,
 • inne stany kliniczne.