Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Oddział Hematologiczny

Telefony

76 7211 620 - dyżurka pielęgniarska
76 7211 621 - lekarz kierujący oddziałem
76 7211 622 - sekretariat
76 7211 623 - pokój lekarzy
76 7211 624 - lekarz dyżurny
76 7211 626 - pielęgniarka oddziałowa
76 7211 723 - poradnia hematologiczna
adres email: hematologia@szpital.legnica.pl

Zespół lekarski Oddziału Hematologicznego:

dr n. med. Jadwiga Hołojda - lekarz kierujący oddziałem

p.o. pielęgniarka oddziałowa: Jolanta Górzyńska

O oddziale

Oddział Hematologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy to akredytowany oddział prowadzony przez specjalistę hematologa z dużym doświadczeniem hematologicznym. Oddział nawiązuje współpracę z licznymi ośrodkami klinicznymi w Polsce w zależności od potrzeb hospitalizowanych pacjentów tj.:
- Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku - Wrocław
- Kliniką Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku - Wrocław
- Katedrą i Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku - Katowice
- Kliniką Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego - Poznań
W sytuacjach trudnych diagnostycznie pacjenci są konsultowani przez Dolnośląskiego Konsultanta d.s. Hematologii - prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz.

Oddział udziela świadczenia zdrowotne w zakresie:

- diagnostyka chorób rozrostowych układu krwiotwórczego, skaz krwotocznych, niedokrwistości, zespołów mieloproliferacyjnych, zespołów mielodysplastycznych
- prowadzenie chemioterapii chorób rozrostowych układu krwiotwórczego
- prowadzenie leczenia w ramach programów terapeutycznych
- prowadzenie leczenia wspomagającego i uzupełniającego w przebiegu schorzeń hematologicznych
- prowadzenie leczenia w ramach badań klinicznych
- udzielanie konsultacji hematologicznych

W Oddziale Hematologicznym istnieje możliwość odbywania stażu specjalistycznego z zakresu hematologii dla lekarzy specjalizujących się z zakresu chorób wewnętrznych.
W Oddziale Hematologii w Legnicy pracuje 15 osobowy zespół pielęgniarski.
Personel pielęgniarski stale podnosi swoje kwalifikacje, posiada wszelkie wymagane na tym stanowisku szkolenia. Panuje tu przyjacielska i życzliwa atmosfera.
Oddział Hematologii posada 20 łóżek na salach jedno- i dwuosobowych. Każda sala jest wyposażona we własny węzeł sanitarny (natrysk, ubikacja, umywalka). Przy Oddziale znajduje się pokój dziennego pobytu.
Średnio miesięcznie hospitalizowanych jest 200 osób.

Poradnia hematologiczna
funkcjonuje przy Oddziale Hematologicznym. Jej obsadę stanowią lekarze oddziału. Poradnia jest czynna we wszystkie dni robocze od godziny 7.25.

Prawidłowe funkcjonowanie oddziału w godzinach wieczornych i nocnych, w tym również udzielanie konsultacji, zabezpieczone jest przez lekarza zatrudnionego w oddziale w ramach dyżuru.

Sprzęt medyczny: siedem kardiomonitorów, dwa mikroskopy, USG- dostosowane do wykonania wszelkich badań, pompy infuzyjne, elektrokardiogram, ssaki, wózki inwalidzkie, sprzęt ortopedyczny, respirator, łóżka wielofunkcyjne oraz inne.