Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Oddział Chorób Wewnętrznych

TELEFONY

76 7211 631 - lekarz kierujący oddziałem
76 7211 630 - dyżurka pielęgniarek - odcinek A
76 7211 638 - dyżurka pielęgniarek - odcinek B
76 7211 635 - pokój lekarski - odcinek A
76 7211 637 - pokój lekarski - odcinek B
76 7211 633 - pokój lekarski - odcinek B
76 7211 636 - pielęgniarka oddziałowa
76 7211 632 - sekretariat


Zespół lekarski Oddziału Chorób Wewnętrznych

Brunon Bernadowski - lekarz kierujący oddziałem, specjalista chorób wewnętrznych
Juliusz Skrzypek - zastępca Lekarza kierującego oddziałem, specjalista chorób wewnętrznych
Bożena Klepacka - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych
Anna Szostak - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Wojciech Siwicki - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych
Piotr Kozierkiewicz - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych
Anna Pilip-Sierkowska - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog
Monika Kuźniar - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
Katarzyna Błażejowska - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych
Małgorzata Kurzawa - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych
Łukasz Chichłowski - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka oddziałowa - Elżbieta Piekarz

 

O oddziale

Oddział posiada 85 łózek. Jest podzielony na 2 odcinki: odcinek A - 42 łóżka, odcinek B - 43 łóżka.
Oddział pełni ostre dyżury codziennie - odcinek A i B naprzemiennie.
Przyjęcia prowadzone są w Oddziałowej Izbie Przyjęć od godz. 10:00 do godz. 14:00

Oddział prowadzi hospitalizacje z zakresu interny w szczególności:
- diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego
- diagnostyka i leczenie cukrzycy
- diagnostyka i leczenie chorób wątroby
-  diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego
- diagnostyka chorób nowotworowych z zakresu interny.