Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Telefony:

76 7211 560 - dyżurka pielęgniarek
76 7211 561 - lekarz kierujący oddziałem,
76 7211 562 - sekretariat,
76 7211 563 - pokój lekarzy
76 7211 564 - lekarz dyżurny
76 7211 566 - pielęgniarka oddziałowa,

 

Zespół lekarski Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

dr n. med. Lesław Trubisz - lekarz kierujący oddziałem
Igor Kowal - specjalista ortopeda
Ibrahim Abbas- specjalista ortopeda
Jarosław Olech - specjalista ortopeda 
Grzegorz Czerwiński  -lekarz 
Bartłomiej Bednarz - lekarz
Krzysztof Klepacki - lekarz

Pielęgniarka oddziałowa: Mariola Mielcarek


O Oddziale
Oddział Urazowo-Ortopedyczny udziela świadczeń zdrowotnych na bazie 26 łóżek. W oddziale pracuje obecnie 7 lekarzy (4 z II stopniem specjalizacji). W ramach oddziału wydzielone są odcinki: aseptyczny (z salą wzmożonego nadzoru) oraz septyczny.

Oddział obejmuje leczeniem wrodzone i nabyte choroby narządu ruchu, w tym:
- endoprotezoplastyka cementowa i bezcementowa stawu biodrowego
- endoprotezoplastyka stawu kolanowego,
- osteotomie korekcyjne
- artroskopia stawu kolanowego
- operacje rekonstrukcyjne (przeszczepy tkanki kostnej, transport kostny)
- niestabilności stawu barkowego, skokowo-goleniowego, promieniowo-łokciowego)
- leczenie stanów zapalnych tkanki kostnej
- wybrane zabiegi z reumoortopedii

oraz urazowe uszkodzenia narządu ruchu:

- operacyjna repozycja i stabilizacja złamań kości długich i miednicy: stabilizatory zewnętrzne, wewnętrzne i środszpikowe
- nieoperacyjna repozycja i stabilizacja złamań: manipulacje pod kontrolą RTG, unieruchomienia gipsowe, leczenie czynnościowe, ortezy
- operacje zaburzeń zrostu kostnego
- powikłania pourazowych uszkodzeń narządu ruchu
- rekonstrukcje więzadła krzyżowego przedniego

Lekarze oddziału udzielają również świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo-Ortopedycznej oraz SOR - codziennie ostry dyżur.

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii.

Kwalifikacja do zabiegów planowych odbywa się w każdy czwartek od godz 8.30 do 10 w gabinecie pielęgniarki oddziałowej.