Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Telefony:
76 7211 580 - sekretariat
76 7211 665 - pielęgniarka oddziałowa
76 7211 583 - lekarz kierujący oddziałem
76 7211 580- dyżurka pielęgniarska
76 7211 583 - pokój lekarzy
76 7211 582 - lekarz anestezjolog dyżurny Stanowisko Znieczuleń
76 7211 584 - lekarz dyżurny intensywnej terapii
76 7211 585 - sala intensywnej terapii nr 1
76 7211 588 - sala intensywnej terapii nr 2

O Oddziale

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii hospitalizowani są pacjenci z potencjalnie odwracalną dysfunkcją lub niewydolnością narządów , niezależnie od przyczyny tego stanu.

W oddziale stosowane są zaawansowane techniki podtrzymywania życia mające na celu czasowe wspomaganie lub zastępowanie podstawowych funkcji życiowych chorego, które zostały istotnie zaburzone w przebiegu potencjalnie odwracalnego procesu chorobowego.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy:
- pracuje 24 godziny na dobę,7 dni w tygodniu,
- posiada 10 stanowisk Intensywnej Terapii wyposażonych w specjalistyczne łóżka do intensywnej terapii, wysokiej jakości sprzęt medyczny do ciągłego monitorowania, diagnozowania i wspomagania funkcji życiowych pacjentów,
- zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel medyczny, który wspomagany nowoczesną aparaturą elektromedyczną prowadzi intensywną terapię chorych w stanach zagrożenia życia,
- personel oddziału świadczy usługi anestezjologiczne na Bloku Operacyjnym i Porodowym oraz na terenie szpitala w gabinetach wyposażonych w sprzęt anestezjologiczny tj. pracownia tomograficzna, gastrologiczna itp.,
- ponadto personel medyczny wchodzi w skład specjalistycznego zespołu reanimacyjnego zabezpieczającego wszystkie oddziały szpitalne.

Zespół lekarski Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

Rafał Gałuszka - lekarz kierujący Oddziałem

Pielęgniarka oddziałowa: Anna Kłusek - Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
Starsza pielęgniarka koordynująca stanowisko znieczuleń: Teresa Szerszeń - Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego.

W oddziale zatrudnionych są 42 pielęgniarki i 2 pielęgniarzy.

Kwalifikacje personelu pielęgniarskiego:
- specjalizacja z anestezjologii i intensywnej opieki 24
- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywna Opieka - 28
- mgr pielęgniarstwa - 15
- licencjat pielęgniarstwa – 21
- specjalista z pielęgniarstwa ratunkowego - 3
- specjalizacja z pielęgniarstwa chirurgicznego - 2
- specjaliści pielęgniarstwa  - 27

Wysokie kwalifikacje zespołu medycznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ciągle pogłębiana wiedza merytoryczna zdobywana na kursach i szkoleniach doskonalących oraz innych formach szkoleń podyplomowych zapewniają wysoką jakość świadczonych usług diagnostyczno – terapeutycznych w oddziale.

Lokalizacja: poziom szpitala - 0

Zakres czynności:
- intensywna terapia chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia po urazach, w okresie okołooperacyjnym
- prowadzenie znieczuleń ogólnych i regionalnych pacjentów do zabiegów z zastosowaniem najnowszej aparatury, metod i środków znieczulających,
- nadzór nad terapią przeciwbólową u pacjentów po operacjach i z przewlekłymi lub ostrymi zespołami bólowymi na oddziałach szpitalnych
- stałe nadzorowanie czynności życiowych pacjenta,
- możliwość leczenia występującej równocześnie niewydolności kilku podstawowych dla życia narządów

W Oddziale leczeni są chorzy z różnymi jednostkami chorobowymi (dorośli i dzieci) takimi jak:
- niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji lub innych mechanicznych sposobów wspomagania oddechu,
- ostra niewydolność układu krążenia,
- stany po operacjach chirurgicznych, ginekologicznych, urologicznych, neurochirurgicznych i innych, przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności,
- zatrucia i urazy przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności,
- posocznice i zakażenia immunologiczne przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności,
- choroby zapalne układu nerwowego przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności,
- ostra niewydolność nerek przebiegająca z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności,
- inne stany kliniczne.