Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych  jest:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica
tel.: 76 72 11 000(centrala telefoniczna).