Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Dotacje celowe

flaga i godło RPDofinansowanie: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie dofinansowania zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy w ramach umowy nr 5/5/28/85149/2023/48/1376 na realizację Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie dofinansowania zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.  w ramach działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.21, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej zakupił sprzęt:

• system holterowski pomiaru ciśnienia z akcesoriami (kompletny zestaw) – 3 szt.
• rejestrator typu holter (bez akcesoriów) – 18 szt.
• akcesoria do rejestratora typu holter - mankiety do pomiaru – 28 szt.
• akcesoria do rejestratora typu holter - oprogramowanie do analizy – 3 szt.
• akcesoria do rejestratora typu holter - inne (10 sztuk etui z pasem biodrowym lub pasem naramiennym zamykane na zatrzask lub suwak) – 10 szt.


Całkowita wartość zadania: 197 532,00 PLN w tym:
Dotacja Ministerstwa Zdrowia: 197 532,00 PLN.

 

Flaga i godło RPDofinansowanie: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy w ramach umowy nr 5/5/93/85149/2023/48/1528 na realizację Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r. w ramach działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.21, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej zakupił sprzęt:

• aparat do znieczulenia z wyposażeniem (kompletny zestaw) – 1 szt.
• system monitorowania pacjentów - centrale monitorujące – 1 szt.
• system monitorowania pacjentów – kardiomonitory – 19 szt.
• platforma hemodynamiczna – 1 szt.
• system stanowisk resuscytacyjnych – defibrylator – 2 szt.

Całkowita wartość zadania: 1 862 594,50 PLN w tym:
Dotacja Ministerstwa Zdrowia: 1 862 594,50 PLN.

 

flaga i godło RPDofinansowanie: Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2022-2026"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy w ramach umowy nr 12/24/Za życiem/2023/48/1025 w zakresie zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego zakupił sprzęt:
• lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury – 3 szt.
• laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego – 12 szt.
• termotorby – 4 szt.
• przenośne lodówki – 2 szt.
• boksy termiczne – 4 szt.

Całkowita wartość zadania: 138 155,54 PLN w tym:
Dotacja Ministerstwa Zdrowia: 136 377,14 PLN
Wkład własny: 1 778,40 PLN.

 

Dofinansowanie: „Fundusz COVID-19 RFIL-7 Opieka okołoporodowa i ginekologiczna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy w ramach porozumienia nr DZ-N/19/2021 w zakresie zadania: „Fundusz COVID-19 RFIL-7 Opieka okołoporodowa i ginekologiczna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” otrzymał dotację celową w kwocie 9 218 001,58 zł, w tym:
• kwotę 5 000 000,00 PLN w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
• kwotę 4 000 000,00 PLN w ramach środków własnych budżetu Województwa Dolnośląskiego
Z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy oraz kompleksową modernizację części oddziału położniczo-ginekologicznego, obejmującej patologię ciąży i blok porodowy oraz szybu windowego i klatki schodowej ewakuacyjnej, wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego i wyposażenia bloku porodowego.

tablica projektu RFIL-7

2 ablica projektu RFIL-7