Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Przychodnia rodzinna POZ

Jesteśmy nowo otwartą przychodnią POZ, w której otaczamy opieką całe rodziny. Nasz zespół tworzą lekarze rodzinni, pediatra pielęgniarki oraz rejestratorki. Pracujemy na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, dlatego wszystkim osobom ubezpieczonym udzielamy pomocy w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej bezpłatnie.

Prowadzimy opiekę lekarską opiekę pielęgniarki i położnej środowiskowej zapewniamy realizację szczepień. Wykonujemy badania laboratoryjne oraz prowadzimy diagnostykę m.in EKG, USG i RTG. Wprowadzamy akcje profilaktyczne. Zapraszamy!

Wejście do nowego w Legnicy POZ znajduje się od ul. Iwaszkiewicza (pod SOR). Przychodnia przyjmuje pacjentów z Legnicy i regionu (nie ma w tym przypadku rejonizacji) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.

Co zrobić aby zostać przyjętym do przyszpitalnego POZ?

- Należy złożyć na miejscu druki:
- Deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki.
- Oświadczenie pacjenta – upoważnienie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia oraz oświadczenie w sprawie uzyskiwania dokumentacji medycznej.

Druki są gotowe do wypełnienia na miejscu. Prosimy o przyniesienie w celu weryfikacji dokumentu tożsamości.
Co istotne - pacjent składający deklarację do nowego POZ nie musi składać żadnego wypowiedzenia w placówce, z której usług korzystał do tej pory. Uczyni to za niego przez system NFZ przyszpitalny POZ.

Deklarację przystąpienia do nowego POZ można również złożyć przez Profil Zaufany / Internetowe Konto Pacjenta.

W naszym POZ na pacjentów czekają lekarze rodzinni:
Magdalena Piotrowska – Olszowy i Anna Winnik – Czarnul,
a także pediatra:
Justyna Ilnicka.

Zainteresowanym podajemy telefony:
767211860 - rejestracja
767211866 – pielęgniarka koordynująca
767211864 - gabinet pielęgniarki POZ

szpitalny POZ 2

Gabinet lekarski.

szpitalny POZ 3

Poczekalnia dla pacjentów.