Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Oddział Medycyny Paliatywnej

Telefony:

76 72-11-611 - lekarz kierujący oddziałem
76 72-11-614 - gabinet lekarski, zgłoszenia pacjentów do hospicjum domowego, poradnia medycyny paliatywnej
76 72-11-616 - pielęgniarka oddziałowa
76 72-11-610 - dyżurka pielęgniarek
76 72-11-755 - poradnia medycyny paliatywnej

Zespół lekarski oddziału:

Mariusz Końka - lekarz kierujący oddziałem, anestezjolog
Beata Kowalska - starszy asystent, anestezjolog

Pielęgniarka oddziałowa: Grażyna Majewska-Kaźmierczak

Oddział Medycyny Paliatywnej posiada 22 łóżka i tyloma pacjentami jednorazowo jesteśmy w stanie się opiekować. Pacjentów na oddział przyjmujemy po wcześniejszym umówieniu i wpisaniu w kolejkę pod numerem telefonu 611, 614 u lekarzy pracujących na oddziale.Do przyjęcia na oddział potrzebne jest skierowanie od lekarza.
Od 2009 na terenie naszego miasta i okolic istnieje Hospicjum Domowe, które pomaga się opiekować naszymi pacjentami w warunkach domowych.
Chęć przyjęcia pacjenta do Hospicjum Domowego należy także zgłosić pod numerem telefonu 76 72-11-611, 76 72-11-614 u lekarzy oddziałowych, gdzie zostaną wpisani w kolejkę. Przyjęcie do Hospicjum Domowego następuję także na podstawie skierowania.