Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Oddział Pediatryczny

Telefony:

76 72-11-461 - lekarz kierujący Oddziałem
76 72-11-462 - sekretariat
76 72-11-464 - gabinet lekarski
767211463 - gabinet lekarski
76 72-11-476 - pielęgniarka oddziałowa
76 72-11-470 - dyżurka pielęgniarek
76 72-11-814 - Pediatryczna Izba Przyjęć

Izba Przyjęć Oddziału Pediatrycznego pracuje całodobowo na zasadzie ostrego dyżuru.

Jolanta Szymańska - lekarz kierujący oddziałem

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Nogaj.


O oddziale

Personel oddziału: – 21 pielęgniarek i 3 salowe. 5 pielęgniarek posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 2 pielęgniarki tytuł licencjata pielęgniarstwa, 13 pielęgniarek ukończyło specjalizację z pielęgniarstwa pediatrycznego.

Zakres udzielanych świadczeń:
W Oddziale Pediatrycznym diagnozowane i leczone są dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do 18 lat w zakresie chorób wieku dziecięcego.
Liczba łóżek: oddział liczy 35 łóżek pediatrycznych.
Posiadamy również łóżka dla matek przebywających z dziećmi.
Ponadto oddział dysponuje zapleczem socjalnym dla rodziców.

Lokalizacja oddziału – budynek 1H – 1J poziom 0

Odwiedziny na oddziale: 1 osoba rodzic/opiekun całą dobę, inne osoby w porze dziennej w sposób niekolidujący z czynnościami terapeutycznymi

Nie prowadzimy kolejki oczekujących na przyjęcie do oddziału.

Zasady udzielania informacji:
W dni pracujące w godz. 10,30 – 11.30 informacji udziela lekarz prowadzący i z uwagi na dużą dynamikę procesu chorobowego u dzieci według potrzeb udziela lekarz dyżurujący całodobowo.