Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Oddział Okulistyczny

Telefony

76 7211 590 - dyżurka pielęgniarek
76 7211 591 - Lekarz Kierujący Oddziałem
76 7211 947 - sekretarka medyczna
76 7211 598 - pokój lekarzy
76 7211 594 - lekarz dyżurny
76 7211 596 - pielęgniarka oddziałowa

76 7211 593 - Izba przyjęć

Zespół lekarski Oddziału Okulistycznego:

Beata Piotrowska-Hercuń- lekarz kierujący oddziałem

Pielęgniarka oddziałowa: Jolanta Lenda

O oddziale

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:

- zabiegi operacyjne - usunięcie zaćmy ze wszczepem soczewki do komory tylnej metodą fakoemulsyfikacji lub zewnątrz-torebkową,
- operacje przetokowe w jaskrze,
- operacje zeza,
- witrektomie planowe
- usunięcie skrzydlika, zmian chorobowych spojówki, powiek,
- prowadzenie pacjentów w zakresie ostrych schorzeń gałki ocznej np. ostra jaskra, zapalenie tęczówki, zapalenie nerwu wzrokowego, wylewy i powikłania oczne w cukrzycy,
- leczenie stanów urazowych zarówno po urazach ostrych z naruszeniem ciągłości tkanek jak i po urazach tępych,
- badanie wcześniaków,
- iniekcje doszklistkowe w ramach programu lekowego AMD,
- wykonywanie drobnych zabiegów typu (gradówka, ksantelazma, guzki).

Oddział dysponuje pracownią laserową (laser  argonowy, laser YAG).

Oddział ściśle współpracuje z przyszpitalnymi poradniami: poradnią okulistyczną, poradnią leczenia zeza, poradnią leczenia jaskry mieszczącymi się na terenie Szpitala.

Lokalizacja: VI piętro
Terminy i zasady udzielania informacji: poniedziałki 12:00 - 13:00
Kolejki oczekujących na zabiegi: 76 72-11-947
Kolejki oczekujących na zabiegi usunięcia zaćmy: tel. 76 72-11-947, 76 72-11-572
Wypisy wydawane są w dniu wypisu po godzinie 13:00