Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Gratulujemy - dr n. med. Piotr Rola z nagrodą Kardiologii Polskiej!

Dr n. med. Piotr Rola z oddziału kardiologicznego naszego szpitala otrzymał podczas XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu nagrodę dla autorów najczęściej cytowanych w 2022 r. artykułów opublikowanych na łamach Kardiologii Polskiej (Polish Heart Journal).

Dr n med. Piotr Rola z nagrodą Kardiologii PolskiejDr n. med. Piotr Rola z nagrodą czasopisma Kardiologia Polska.

Kardiologia Polska to najważniejsze kardiologiczne czasopismo naukowe w Polsce. Nagrodę wręczono podczas jednej z sesji kongresu za pracę:

Feasibility of the intravascular lithotripsy in coronary artery disease. Short-term outcomes of the Lower-Silesia Shockwave Registry
(Ewaluacja litotrypsji wewnątrznaczyniowej w chorobie niedokrwiennej serca. Wyniki krótkoterminowe Dolnośląskiego Rejestru ShockWave).

Strona tytułowa nagrodzonego artykułu z czasopisma Kardiologia Polska

Pełny tekst artykułu (pdf)...


Powstała ona pod redakcją dr. Piotra Roli. Pozostałymi współautorami są: Adrian Włodarczak, Jan Jakub Kulczycki, Marek Szudrowicz, Artur Jastrzębski, Maciej Pęcherzewski, Adrian Doroszko, Maciej Lesiak oraz z naszego oddziału kardiologicznego Mateusz Barycki i Łukasz Furtan.
- Ta nagroda ma szczególne znaczenie, albowiem wskazuje na to, że artykuł był nie tylko chętnie czytamy, ale również cytowany w wielu innych publikacjach – podkreśla dr Piotr Rola. - Powstał on jako wynik współpracy oddziałów kardiologicznych naszego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy oraz Miedziowego Centrum Zdrowia. Jako jeden z nielicznych nie ma charakteru teoretycznego, ale dotyczy codziennej praktyki klinicznej. Napisaliśmy go na podstawie naszej pracy, podczas której wykonujemy nowatorskie zabiegi z zakresu litotrypsji wewnątrznaczyniowej. Doświadczenia te i wyniki wzbudziły duże zainteresowanie.

Dyplom nagroda dla dr. Piotra Roli od Kardiologii Polskiej

Na czym polegają takie zabiegi?

- Zabiegi litotrypsji wewnątrznaczyniowej stosowane są u chorych poddawanych angioplastyce wieńcowej, u których z powodu nasilonych zwapnień w świetle naczynia konwencjonalne metody zabiegowe tzw. balonikowanie okazały się nieskuteczne – wyjaśnia Piotr Rola. - Cewnik ShockWave (tak nazywa się urządzenie do litotrypsji) dostarczany jest precyzyjnie w obręb tętnicy wieńcowej w miejscu występowania największych zwapnienień. Następnie urządzenie miejscowo uwalnia uderzeniową falę ultradźwiękową (z ang. ShockWave), która powoduje kruszenie zwapnień. Fizyczne model działania urządzenia jest analogiczny do tego, który urolodzy wykorzystują przy rozbijaniu kamieni nerkowych - urządzenie to jest jednak zminiaturyzowanie i dalece bardziej precyzyjne. Wraz z ośrodkiem MCZ w Lubinie jesteśmy w Legnicy pionierami w tego typu zabiegach w kraju, a nasze doświadczenie kliniczne stało się podwaliną do powstania nagrodzonego artykułu. W pracy tej podsumowaliśmy.

Warto podkreślić, że nagrodzona praca to jedyny wyróżniony artykuł z Kardiologii Polskiej z ośrodków nieklinicznych.

logo kongresu kardiologicznego

 

Autor: Krzysztof Maciejak WSS