Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Wyróżnienie dla naszego Szpitala od Światowej Federacji Medycyny Ratunkowej

Miło jest nam Państwa poinformować, że nasz szpital, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, był reprezentowany w corocznej międzynarodowej konferencji medycyny ratunkowej w Australii, poprzez współudział naszego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w organizacji warsztatów, sesji plenarnych i sesji towarzyszących w zakończonej 19 czerwca 2022 konferencji Światowej Federacji Medycyny Ratunkowej ICEM 2022 w Melbourne w Australii: https://icem2022.com/program/

konferencja SOR Australia
Uczestnicy australijskiej konferencji
w górnym rzędzie Grzegorz Waligóra, lekarz kierujący SOR.

Jednocześnie nasz szpital został wyróżniony (aktualnie jako jedyny w Europie) przez Światową Federację Medycyny Ratunkowej w formie zaproszenie do grona wybranych ośrodków leczniczych i badawczych na świecie, współpracujących w ramach Programu Smart ED Global Network.
 
Program Smart ER Global Network jest innowacyjnym i dynamicznie rozwijającym się projektem nastawionym na wymianę informacji naukowych pomiędzy uczestniczącymi podmiotami (w tym przypadku pomiędzy uczestniczącymi w projekcie oddziałami ratunkowymi z całego świata) na temat działania SOR-u w aspekcie implementacji najnowszych standardów i technologii celem poprawy jego funkcjonowania, a także poprzez monitorowanie ustalonych wskaźników jakości w medycynie ratunkowej i Oddziale Ratunkowym (zgodnie z wytycznymi IFEM).
 
SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w minionym roku przeszedł gruntowną reorganizację funkcjonalną, skoordynowaną z zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego planem naprawczym, zostały wprowadzone liczne nowe procedury standaryzujące postępowania całego personelu SOR podczas pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Ponadto oddział został akredytowany do prowadzenia specjalizacji z medycyny ratunkowej oraz wprowadzono wewnętrzny system monitorowania jakości pracy personelu lekarskiego w oparciu o uznane i wiarygodne (zgodne z medycyną opartą na faktach) wskaźniki bezpieczeństwa i jakości.
 
Przyłączenie SOR-u w Legnicy do Programu Smart ER Global Network daje nieograniczone możliwości wymiany informacji naukowej dotyczącej monitorowania jakości funkcjonowania SOR-u w porównaniu do innych ośrodków o uznanym standardzie badania jakości, a przez to dalszą poprawę funkcjonowania tego oddziału i kontynuację wprowadzania zalecanych standardów i rozwiązań technologicznych (europejskich i światowych).
 
 
 

Autor: Grzegorz Waligóra, lekarz kierujący SOR