Drukuj

W załączeniu publikujemy dokumenty związane ze sprawozdaniem finansowym za 2018 r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląśkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania pdf 48.95 KB Krzysztof Maciejak
Informacja sprawozdanie finansowe - dokument elektroniczny pdf 78.27 KB Krzysztof Maciejak
Rachunek zysków i strat za okres 1.01-31.12.2018 pdf 158.71 KB Krzysztof Maciejak
Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2018 pdf 196.00 KB Krzysztof Maciejak
Zestawienie zmian w kapitale własnym pdf 142.73 KB Krzysztof Maciejak
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2018 pdf 274.81 KB Krzysztof Maciejak
Zmiany stanu składników aktywów trwałych pdf 103.49 KB Krzysztof Maciejak
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania fiansowego pdf 227.69 KB Krzysztof Maciejak
Wyliczenie wskaźników ekonomiczno-finansowych pdf 116.12 KB Krzysztof Maciejak
Bilans na dzień 31.12.2018 aktywa pdf 150.66 KB Krzysztof Maciejak
Bilans na dzień 31.12.2018 pasywa pdf 125.15 KB Krzysztof Maciejak
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia pdf 1.00 MB Krzysztof Maciejak
Informacja uzupełniająca - zł. 1 i zał 2 pdf 93.83 KB Krzysztof Maciejak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 10 lipiec 2019 13:36 Krzysztof Maciejak
Artykuł został zmieniony. środa, 10 lipiec 2019 13:37 Krzysztof Maciejak
Artykuł został zmieniony. środa, 10 lipiec 2019 14:42 Krzysztof Maciejak
Artykuł został zmieniony. środa, 10 lipiec 2019 14:45 Krzysztof Maciejak
Artykuł został zmieniony. środa, 10 lipiec 2019 14:46 Krzysztof Maciejak
Artykuł został zmieniony. środa, 10 lipiec 2019 14:46 Krzysztof Maciejak