W trosce o zdrowie pacjentów Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy wprowadza następujące zasady:


      1. Pacjenci zarejestrowani lub chcący uzyskać poradę lekarską w jednej z naszych poradni specjalistycznych proszeni są o kontakt z rejestracją pod następującymi numerami telefonów:

76 72 11 713 – poradnia USG, chemioterapii i nefrologiczna

76 72 11 704 – poradnia urologiczna, neurochirurgiczna, chorób zakaźnych, okulistyczna i kardiologiczna

76 72 11 702 – poradnia ortopedyczna

76 72 11 735 – poradnia chirurgii ogólnej

76 72 11 708 – poradnia dermatologiczna

76 72 11 723 – poradnia hematologiczna i psychiatryczna

76 72 11 700 – poradnia onkologiczna i chirurgii onkologicznej

76 72 11 495 – poradnia neonatologiczna i kardiologii dziecięcej

Pracownik rejestracji po uzyskaniu niezbędnych informacji łączy pacjenta z lekarzem, który decyduje o formie porady. Najczęściej porada ta odbywać będzie się telefonicznie. W uzasadnionych, z punktu widzenia medycznego, przypadkach pacjent zamiast teleporady zostanie przyjęty w trybie stacjonarnym. O formie udzielenia pomocy zawsze decyduje lekarz.

Informujemy również, że lekarze mają możliwość zdalnego wystawiania recept i zwolnień.

 

  1. Na teren szpitala wpuszczani są pacjenci zarejestrowani na dany dzień (dotyczy to zarówno oddziałów jak i poradni)

  2. Przyjęcia nagłe odbywają się przez Szpitalny Oddział Ratunkowy

  3. Obowiązuje wprowadzony 27.02 zakaz odwiedzin, który obejmuje również brak możliwości przekazywania żywności i innych artykułów pacjentom.

JEŻELI PODEJRZEWASZ ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM

NIE WCHODŹ DO BUDYNKU SZPITALA

SKONTAKTUJ SIĘ ZE STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ:

tel. 600 312 142

I POSTĘPUJ ZGODNE Z WYTYCZNYMI.

W PRZYPADKU NASILONYCH OBJAWÓW DZWOŃ: tel. 112

 

Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w związku z wysokim ryzykiem pojawienia się ogniska epidemicznego wywołanego koronawirusem, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy podjął decyzję o wstrzymaniu przyjęć planowych pacjentów do leczenia szpitalnego. Decyzja nie dotyczy pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na przesunięcie terminu przyjęcia.

Powyższa decyzja obowiązuje do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że pacjenci, których termin przyjęcia przypada na okres obowiązywania zakazu, zostaną powiadomieni przez personel szpitala o nowym terminie.

W związku z pojawieniem się koronawirusa na terenie kraju wojewoda dolnośląski wydał decyzję w sprawie obowiązku wprowadzenia przez szpitale na terenie Dolnego Śląska zakazu odwiedzin pacjentów. Na liście placówek znalazł się również Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy.

Przypomnijmy, że na terenie naszego szpitala całkowity zakaz odwiedzin obowiązuje profilaktycznie już od 27.02.2020 r.