W związku z decyzją Wojewody z dnia 26.10.2020 r. o zabezpieczeniu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  w Legnicy informuje, iż Oddział Neurologiczny ogranicza działalność do 3 łóżek wyłącznie dla pacjentów nagłych. Pododdział Udarowy funkcjonować będzie bez zakłóceń. Decyzją Wojewody wstrzymano również działalność Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż ze względów epidemiologicznych od dnia 27 października 2020r. do odwołania wstrzymuje się planowe przyjęcia pacjentek do części ginekologicznej oraz patologii ciąży Oddziału Położniczo- Ginekologicznego. Porody odbywać się będą bez zakłóceń.

grafika covid

Punkt pobrań i rejestracja do niego działa w godzinach od 7:30 do 12:30.
Punkt wykonuje badania wyłącznie dla pacjentów posiadających skierowania wystawione przez lekarzy POZ, osób z wyznaczonym terminem przyjęcia planowego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy oraz skierowanych do sanatorium.

Badania przeprowadzane w szpitalnym laboratorium finansowane są ze środków NFZ. Szpital nie wykonuje badań odpłatnych (tzw prywatnych).
W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa epidemicznego pacjenci przyjmowani są wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej.
Aby uniknąć kolejki mogącej prowadzić do niekorzystnej dla pacjentów kumulacji ludzi, a co za tym idzie naruszenia bardzo ważnych zasad dystansu społecznego, osoby rejestrowane zapraszane są na ustalone godziny.

Dla Państwa komfortu i bezpieczeństwa prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych zasad oraz instrukcji udzielanych przez personel szpitala.

Rejestracja odbywa się wyłącznie pod numerem telefonu 76 72 11 945

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, informuje, iż z dniem 14 października 2020 roku Oddział Neurologiczny z Poddziadziałem Udarowym wznowił przyjęcia pacjentów.

Ponadto w związku z sytuacją epidemiologiczną i decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października 2020 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż z dniem 16 października wstrzymuje przyjęcia pacjentów do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Pacjenci obecnie przebywający w oddziale zostali wypisani do domu, natomiast personel lekarski i pielęgniarski został skierowany do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV- 2 hospitalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Infekcyjnych tzw. zakaźnym.

logo ratownictwo medyczneZ okazji Dnia Ratownictwa Medycznego, ratownikom lekarzom i pielęgniarkom Systemu RM składam najserdeczniejsze życzenia i wyrazy wdzięczności.
Pełnienie służby w ratownictwie medycznym to nie tylko praca ale też misja, która wiąże się z poświęceniem i dbałością o najwyższe standardy.
Służenie zdrowiu to zadanie wymagające ogromnej empatii. Spiesząc w skupieniu na ratunek człowiekowi pokazujecie, że każdy dzień waszej pracy to dar dla innych ludzi.
Za codzienny trud pragnę gorąco podziękować kadrze ratowniczej legnickiego szpitala oraz pogotowia ratunkowego w imieniu wszystkich tych, którzy w Wasze ręce oddają swój los. Życzę również wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym oraz satysfakcji, wynikającej ze świadomości pomagania ludziom w trudnych chwilach zmagania się z chorobą.

Anna Płotnicka-Mieloch
Dyrektor Szpitala