Wciąż dociera do naszego szpitala wszelkiego rodzaju pomoc w tym również finansowa. Legnickie firmy i osoby prywatne przekazują szpitalowi datki pieniężne na dedykowane do tego celu konto lub na rachunek szpitalnej fundacji. Ostatnio wpłynęła bardzo wysoka kwota ofiarowana przez legnickie przedsiębiorstwo MyVita z siedzibą przy ul. Nowodworskiej. Dziękujemy za przekazane 12000 zł. Wkrótce będziemy informowali o przeznaczeniu tych środków. Jeszcze raz pragniemy wyrazić wdzięczność za wyjątkową hojność.
 

Już trzeci raz otrzymujemy darowiznę od Zakładu Produkcji Katalizatorów BASF ze Środy Śląskiej. Przed kilkoma tygodniami BASF sfinansował nam połowę kosztu zakupu karetki następnie przekazał personelowi naszego szpitala 400 szt okularów ochronnych.

Tym razem otrzymaliśmy 80 wysokospecjalistycznych kombinezonów o wartości ponad 7000 zł. BASF Polska jest naszym najhojniejszym darczyńcą. Bardzo dziękujemy za ofiarność. Wasza odpowiedzialność i dojrzałość biznesowa jest na najwyższym poziomie.

Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski Ordynariusz Diecezji Legnickiej przekazał nam list z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, za który bardzo dziękujemy. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Dziękujemy również Księdzu Biskupowi za pomoc materialną, którą otrzymaliśmy. Przekazane przez Diecezję Legnicką 10 000 zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej dla personelu szpitala.

 

Szanowne Pacjentki pododdziału położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, przypominamy o wstrzymaniu do odwołania porodów rodzinnych ze względów epidemiologicznych.

Narodziny dziecka są momentem wyjątkowym. Często w tym wydarzeniu chciałby uczestniczyć również przyszły tata. Niestety przyczyny organizacyjno-epidemiologiczne nie pozwalają na bezpieczne przeprowadzenie porodów z udziałem obojga rodziców. Troska o inne pacjentki oraz personel wymogła podjęcie takiej decyzji, której podstawą jest zredukowanie do minimum liczby osób jakie wchodzą na teren oddziałów szpitalnych oraz bloku porodowego. Jesteśmy pewni, że spotka się ona z Państwa zrozumieniem i akceptacją.

Zapewniamy, że kiedy tylko sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwoli, przywrócimy możliwość prowadzenia porodów rodzinnych na terenie naszej placówki.