Trwa przebudowa części parterowej szpitala w budynku 1H i 1C. Już w przyszłym roku, w tych zmodernizowanych pomieszczeniach, rozpoczną działalność przychodnie specjalistyczne. Prace te są efektem realizacji projektu: „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

Wartość projektu wynosi ok. 9,5 mln zł. W kwocie tej wkład własny szpitala wynosi prawie 3 mln zł, natomiast pozostałą część wynoszącą 6,5 mln zł placówka pozyskała ze środków unijnych – w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Projekt zakłada przebudowę pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania przychodni specjalistycznych oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt. Przede wszystkim znacznej poprawie ulegnie jakość obsługi pacjentów. Obecnie prowadzone są prace w budynku 1H i 1C. Trwa wznoszenie nowych ścian działowych, układanie infrastruktury elektrycznej, tynkowanie ścian. Wejście do kompleksu przychodni zaplanowano od strony ul. Iwaszkiewicza.

Najprawdopodobniej w lutym rozpocznie się przebudowa północnej części budynku 1D, w której obecnie mieszczą się przychodnie specjalistyczne. O zmianach związanych z tym procesem inwestycyjnym będziemy jeszcze informować.

Poniżej zdjęcia z trwających obecnie prac.