Brunon BrenadowskiBrunon Bernadowski, lekarz, ordynator oddziału wewnętrznego III naszego szpitala został wczoraj wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Legnicy”. Odznakę wręczyli lekarzowi Ewa Szymańska, przewodnicząca Rady Miejskiej i Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy. O wyróżnienie doktora wnioskowała Krystyna Barcik, dyrektor szpitala.
Brunon Bernadowski jest wieloletnim i zasłużonym pracownikiem, organizatorem oddziału wewnętrznego III w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, z jego pomocą w Legnicy wykształciła się kadra lekarzy internistów. Trudno policzyć ilu pacjentów zawdzięcza mu życie lub zdrowie. Pan Brunon Bernadowski realizuje się także w działalności społecznej w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej, był delegatem na zjazd Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz delegatem na zjazd krajowy Izby Lekarskiej.
Z inicjatywy i głębokiego zaangażowania pana Brunona Bernadowskiego legnicki szpital objął opieką chorych na niezwykle rzadką chorobę Gauchera z terenu legnickiego i ościennych regionów. Leczenie tej choroby polega na stałym (do końca życia pacjenta) podawaniu niezbędnego, reglamentowanego centralnie leku. Dzięki utworzeniu ośrodka leczenia tej choroby w Legnicy zaoszczędzono pacjentom co dwutygodniowych, aczkolwiek absolutnie koniecznych przy leczeniu tej choroby, dojazdów do Centrum Zdrowia Matki Polki w Warszawie.
Pan Brunon Bernadowski jest przy tym niezwykle skromnym człowiekiem, z własnej inicjatywy nie zabiegającym o rozgłos i wyróżnienia.
Wyróżnienie otrzymała także Marta Chmielowska, była wieloletnia prezeska stowarzyszenia „Babiniec” zgłoszona przez dyrektor szpitala. Pani Marta Chmielewska jest znana w całym mieście, w różnych środowiskach, nie tylko z racji pełnionej przed laty funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Legnicy, ale przede wszystkim jako wieloletnia działaczka społeczna. W Związku Harcerstwa Polskiego pani Marta Chmielewska przez 30 lat była instruktorem, wychowawcą dzieci i młodzieży. Jako członkini, później przewodnicząca oddziału legnickiego, Towarzystwa im. Zofii Kossak przybliża dzieciom, młodzieży i dorosłym twórczość Zofii Kossak, która stanowi narodowe dobro. W 2009 roku była organizatorem rocznych obchodów 120 rocznicy urodzin Zofii Kossak, w czasie których zorganizowano wystawę oraz sympozjum naukowe z udziałem członków rodziny pisarki, patronki Szkoły Podstawowej nr 10 w Legnicy.
Pani Marta Chmielewska jako członkini Stowarzyszenia Babiniec była inicjatorem i współorganizatorem wielu społecznych akcji, w tym charytatywnych. Organizowała zbiórki pieniędzy na potrzeby oddziału medycyny paliatywnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz na potrzeby Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy.
Na wczorajszej uroczystości wyróżniono także innych, znamienitych legniczan. Tytuły Honorowego Obywatela Legnica otrzymali: ksiądz Władysław Jóźków i Kazimierz Pleśniak, działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Legnicy.
MAM