Wciąż dociera do naszego szpitala wszelkiego rodzaju pomoc w tym również finansowa. Legnickie firmy i osoby prywatne przekazują szpitalowi datki pieniężne na dedykowane do tego celu konto lub na rachunek szpitalnej fundacji. Ostatnio wpłynęła bardzo wysoka kwota ofiarowana przez legnickie przedsiębiorstwo MyVita z siedzibą przy ul. Nowodworskiej. Dziękujemy za przekazane 12000 zł. Wkrótce będziemy informowali o przeznaczeniu tych środków. Jeszcze raz pragniemy wyrazić wdzięczność za wyjątkową hojność.