Drukuj
Odsłony: 397

Składamy serdeczne podziękowanie Legnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy za szybką reakcję i natychmiastowy montaż na odpływie ścieków z Pawilonu II (budynek przeorganizowany na tymczasowy szpital zakaźny) urządzenia do dezynfekcji ścieków, które ma przeciwdziałać potencjalnemu odprowadzaniu do miejskich urządzeń kanalizacyjnych niezdezynfekowanych ścieków z budynku, gdzie mogą być leczone osoby chore na choroby zakaźne (przepis wynikający z art. 9 ustęp 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późniejszymi zmianami).