Oddział Pediatryczny

Telefony:

(76) 72-11-461 - Lekarz Kierujący Oddziałem
(76) 72-11-462 - sekretariat
(76) 72-11-464 - gabinet lekarski
(76) 72-11-476 - pielęgniarka oddziałowa
(76) 72-11-470 - dyżurka pielęgniarek
(76) 72-11-814 - Pediatryczna Izba Przyjęć

Izba Przyjęć Oddziału Pediatrycznego pracuje całodobowo na zasadzie ostrego dyżuru.

Poradnie

Poradnia Alergologiczna

Obsada lekarska oddziału:

Jolanta Szymańska Lekarz Kierujący Oddziałem
Grażyna Dudzińska-Zych specjalista pediatra
Małgorzata Raczyńska specjalista pediatra
Lucyna Wolska specjalista pediatra
Barbara Zarębska specjalista pediatra
Agnieszka Bacińska
specjalista pediatra
Renata Boborycka
specjalista pediatra
Jolanta Górska-Frąszczak
specjalista pediatra
Małgorzata Tarapata
specjalista pediatra
Teresa Jamróz rezydent
Justyna Podmokły rezydent
Urszula Tumilewicz rezydent
Aleksandra Gałuszka rezydent
Agnieszka Maliszak rezydent
Ewa Kuśnierz rezydent
Małgorzata Kolanko rezydent
Natalia Bąk rezydent
Sylwia Żytkowska rezydent

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Nogaj.
Personel oddziału: – 23 pielegniarki i 4 salowe. 5 pielęgniarek posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 2 pielęgniarki tytuł licencjata pielęgniarstwa, 11 pielęgniarek ukończyło specjalizację z pielęgniarstwa pediatrycznego, kolejne 2 pielęgniarki są w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego.

Zakres udzielanych świadczeń:
Na Oddziale Pediatrycznym diagnozowane i leczone są dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do 18 lat w zakresie chorób wieku dziecięcego. Z uwagi na możliwość współpracy ze specjalistami w zakresie neurologii i alergologii dziecięcej w oddziale diagnozuje sie i leczy schorzenia alergologiczne i neurologiczne wieku rozwojowego.
Prowadzone są również zajęcia dydaktyczno - wychowawcze dla dzieci w wieku szkolnym.

Liczba łóżek: Oddział liczy 35 łóżek pediatrycznych.
Posiadamy również łóżka dla matek przebywających z dziećmi.
Ponadto Oddział dysponuje hotelikiem dla rodziców oraz zapleczem socjalnym.

Lokalizacja oddziału – budynek 1H – 1J poziom 0

Odwiedziny na oddziale odbywają się w godzinach od 13,00 – 18.00.

Nie prowadzimy kolejki oczekujących na przyjęcie do oddziału.

Zasady udzielania informacji:
W dni pracujące w godz. 10,30 – 11,30 informacji udziela lekarz prowadzący i z uwagi na dużą dynamikę procesu chorobowego u dzieci według potrzeb udziela lekarz dyżurujący.