"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Telefony

(76 7211) 560 - dyżurka pielęgniarek
(76 7211) 561 - ordynator,
(76 7211) 562 - sekretariat,
(76 7211) 563 - pokój lekarzy
(76 7211) 564 - lekarz dyżurny
(76 7211) 565 - gabinet zabiegowy
(76 7211) 566 - pielęgniarka oddziałowa,
(76 7211) 567 - gabinet zabiegowy II 

 

Zespół lekarski Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lesław Trubisz  -          lekarz kierujacy oddziałem

Beata Majchrzak -      starszy asystent

Jarosław Skolimowski starszy asystent

Roman Murdza -           asystent

Witold Studenny -           starszy asystent

Łukasz Sołtysiak   - młodszy asystent

Jarosław Olech -    młodszy asystent

Ibrahim Abbas - młodszy asystent

Igor Kowal - młodszy asystentPielęgniarka oddziałowa: Mariola Mielcarek

Oddział Urazowo p Ortopedyczny udziela świadczeń zdrowotnych na bazie 30 lóżek. W oddziale pracuje obecnie 8 lekarzy (6 z II stopniem specjalizacji). W ramach oddziału wydzielone są odcinki: aseptyczny (z salą wzmożonego nadzoru) oraz septyczny.

Oddział obejmuje leczeniem wrodzone i nabyte choroby narządu ruchu, w tym:
 1. Endoprotezoplastyka cementowa i bezcementowa stawu biodrowego
 2. Endoprotezoplastyka stawu kolanowego,
 3. Osteotomie korekcyjne
 4. Artroskopia stawu kolanowego
 5. Operacje rekonstrukcyjne (przeszczepy tkanki kostnej, transport kostny)
 6. Niestabilności stawu barkowego, skokowo-goleniowego, promieniowo-łokciowego)
 7. Biopsje i resekcje guzów kości
 8. Leczenie stanów zapalnych tkanki kostnej
 9. Wybrane zabiegi z reumoortopedii
oraz urazowe uszkodzenia narządu ruchu:
 1. Operacyjna repozycja i stabilizacja złamań kości długich i miednicy: stabilizatory zewnętrzne, wewnętrzne i środszpikowe
 2. Nieoperacyjna repozycja i stabilizacja złamań: manipulacje pod kontrolą RTG, unieruchomienia gipsowe, leczenie czynnościowe, ortezy
 3. Operacje zaburzeń zrostu kostnego
 4. Powikłania pourazowych uszkodzeń narządu ruchu

Lekarze oddziału udzielają również świadczeń zdrowotnych w poradni Urazowo-Ortopedycznej oraz Ambulatorium przy Izbie Przyjęć - codziennie ostry dyżur.

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii.

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo   logo reh med logo maxfarm