"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Konkursy

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2014-04-18 K/Nr20/2014 Wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2014-04-15 K/Nr19/2014 Świadczenia zdrowotne w Szkole Rodzenia działającej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
2014-04-14 K/Nr 18/2014 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy polegających na wykonywaniu zabiegów operacyjnych laparoskopowych u dzieci oraz szkoleniu lekarzy Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci w tym zakresie.
2014-04-09 K/Nr17/2014 konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na konsultacji w zakresie analizy preparatów histopatologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
2014-04-08 K/Nr16/2014 konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z zakresu badań diagnostycznych.
2014-03-31 K/Nr15/2014 konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów stacjonarnych pełnionych w Oddziale Kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
2014-03-24 K/Nr14/2014 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie badań EMG
2014-03-17 K/Nr13/2014 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez ratowników medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
2014-03-06 K/Nr12/2014 Wykonywanie badań USG serca i Holtera pacjentom Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
2014-02-25 K/Nr11/2014 Wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna

avitum-logo

  radimed logo euromedic-logo logo reh med logo maxfarm