"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Konkursy

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2016-01-29 K/Nr 9/2016 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

CPV 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie
2016-01-26 K/Nr 8/2016 konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
( CPV 85148000-8) – Usługi analizy medycznej
2016-01-22 K/Nr 7/2016 Konkurs ofert na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

CPV 85141200 -1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki
2016-01-22 K/Nr 6/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych oraz ratowników medycznych-kierowców w ramach pełnienia dyżurów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

CPV 85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny
2016-01-22
2016-01-20 K/Nr 5/2016 konkurs ofert na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy w ramach:
1. pełnienia dyżurów w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
2. pełnienia dyżurów w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz asystowanie przy zabiegach w Pracowni Elektrofizjologii i Neuroradiologii
CPV 85141200 -1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki
2016-01-15 K/Nr 4/2016 Konkurs ofert na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki hospicyjnej domowej na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

CPV 85141200 -1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki
2016-01-15
2016-01-14 K/Nr 3/2016 konkurs ofert na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chemioterapii i Oddziale Hematologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

CPV 85141200 -1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki
2016-01-13 K/Nr2/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w :

1. Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym
2. Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

CPV 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo   logo reh med logo maxfarm