"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

 

1% dla fundacji Otwarte Sece opieka POZ zapisy

Konkursy

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2015-02-20 K/Nr11/2015 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie badań USG w Pracowni USG pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2015-02-17 K/Nr10/2015 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych ramach dyżurów stacjonarnych pełnionych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w:
1. Oddziale Kardiologicznym
2. Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
2015-02-11 K/Nr9/2015 konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego oddziałem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
2015-02-06 K/Nr8/2015 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu neuromonitoringu śródoperacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
2015-02-04 K/Nr 7/2015 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w ramach pełnienia dyżurów stacjonarnych w Oddziale Otorynolaryngologicznym.
2015-01-29 K/Nr6/2015 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w oddziałach zabiegowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2015-01-21 K/Nr5/2015 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez ratowników medycznych oraz ratowników medycznych - kierowców
2015-01-16 K/Nr4/2015 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
2015-01-15 K/Nr3/2015 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w ramach pełnienia dyżurów stacjonarnych w Oddziale Okulistycznym
2015-01-09 K/Nr2/2015 konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z zakresu emisyjnej tomografii pozytonowej PET
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo euromedic-logo logo reh med logo maxfarm