"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Konkursy

1% dla fundacji Otwarte Sece

konferencja medycyna paliatywna legnica 2016
Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2016-09-22 K/Nr30/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

CPV 85141200 -1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki
2016-09-22 5/P/2016 Przetarg na zbycie mienia ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2016-09-22 5/P/2016 Przetarg na zbycie mienia ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2016-09-19 K/Nr 29/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym i Pododdziale Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2016-08-01 K/Nr 28/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychologii klinicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

CPV 85121270 -6 –Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
2016-08-01 K/Nr 27/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

CPV 85121231 -1 –Usługi kardiologiczne
2016-07-22 K/Nr 26/2016 konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy w dziedzinie urologii

CPV 85121292-6 – Usługi urologiczne
2016-07-04 K/Nr 25/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych - oznaczanie stężenia wankomycyny w surowicy dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

CPV 85148000-8 – usługi analizy medycznej
2016-06-10 K/Nr 24/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji preparatów histopatologicznych oraz badań immunohistochemicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
CPV 85148000-8 – usługi analizy medycznej
2016-06-10
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag