"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

remont oddziału

Konkursy

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2014-10-14 K/Nr48/14 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z zakresu badań laboratoryjnych.
2014-10-08 K/Nr47/2014 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów stacjonarnych pełnionych w Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
2014-10-01 K/Nr46/2014 Konkurs ofert na udzielanie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1.Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów pełnionych w Ambulatoryjnej opiece lekarskiej (nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ),
2.Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów stacjonarnych pełnionych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
2014-09-25 K/Nr45/2014 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2014-09-25
2014-09-16 K/Nr44/2014 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów stacjonarnych w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2014-08-28 K/Nr43/2014 konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z zakresu radioterapii
2014-08-26 K/Nr42/2014 konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z zakresu badań laboratoryjnych.
2014-08-19 K/Nr41/2014 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2014-08-14 K/Nr40/2014 Konkurs ofert na udzielanie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów stacjonarnych pełnionych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna

avitum-logo

  radimed logo euromedic-logo logo reh med logo maxfarm