"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Konkursy

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2017-02-01 K/Nr 1/2017 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w oddziałach zachowawczych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2016-12-14 K/Nr49/2016 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Oddziale Neurochirurgicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
2016-11-29 K/Nr48/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z zakresu emisyjnej tomografii pozytonowej PET

CPV: 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego
2016-11-29 K/Nr47/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

CPV 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie
2016-11-24 K/Nr46/2016 Konkurs ofert udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Oddziale Chirurgii Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
2016-11-18 K/Nr45/2016 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

CPV 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie
2016-11-07 K/Nr 44/2016 konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

85111300-3 – Usługi szpitalne ginekologiczne

85111320-9 – Usługi szpitalne położnicze
2016-11-07 K/Nr 43/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z zakresu emisyjnej tomografii pozytonowej PET
2016-11-04 K/Nr42/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym i Pododdziale Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

CPV 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie
2016-10-28 K/Nr40/2016 konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu chemioterapii i onkologii klinicznej
CPV 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag