"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

remont oddziału

Konkursy

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2014-12-10 K/Nr57/2014 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2014-12-09 K/Nr56/2014 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2014-12-09
2014-12-05 K/Nr55/2014 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów stacjonarnych w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
2014-11-27 K/Nr54/2014 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2014-11-25 K/Nr53/2014 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endoskopii dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy wraz z wynajęciem pomieszczeń
2014-11-18 K/Nr52/2014 konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w zakresie:
1.udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów pełnionych w Ambulatoryjnej opiece lekarskiej (nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ),
2.udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów pełnionych w Oddziale Pediatrycznym
2014-11-17 K/Nr51/2014 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z zakresu badań diagnostycznych.
2014-10-22 K/Nr50/2014 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki hospicyjnej domowej na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2014-10-21 K/Nr49/2014 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z zakresu kardiologicznej tomografii komputerowej:
1. TK serca – Calcium Scoring
2. TK naczyń wieńcowych
3. TK tętnic wieńcowych, tętnic płucnych i aorty piersiowej (TRO)
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna

avitum-logo

  radimed logo euromedic-logo logo reh med logo maxfarm