"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Konkursy

1% dla fundacji Otwarte Sece

konferencja medycyna paliatywna legnica 2016
Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2016-10-19 K/Nr36/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie badania scyntygrafii kości dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

CPV: 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego
2016-10-14 K/Nr35/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w ramach pełnienia dyżurów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

CPV 85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny
2016-10-10 K/Nr34/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychologii klinicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

CPV 85121270 -6 –Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
2016-10-07 K/Nr33/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z zakresu rezonansu magnetycznego przy użyciu aparatu niskopolowego.

CPV: 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego
2016-09-30 K/Nr32/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym i Pododdziale Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

CPV 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie
2016-09-30
2016-09-29 K/Nr31/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w ramach dyżurów stacjonarnych pełnionych w:
1. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
2. Ambulatoryjnej opiece lekarskiej (nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ)
CPV 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie
2016-09-22 K/Nr30/2016 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

CPV 85141200 -1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki
2016-09-22 5/P/2016 Przetarg na zbycie mienia ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2016-09-22 5/P/2016 Przetarg na zbycie mienia ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag