"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Konkursy

Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2015-06-29 K/Nr26/2015 konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem dyżurów stacjonarnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2015-06-18 6/P/2015 PRZETARG NA ZBYCIE MIENIA RUCHOMEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2015-06-18 6/P/2015 PRZETARG NA ZBYCIE MIENIA RUCHOMEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2015-06-12 K/Nr25/2015 Konkurs ofert na udzielanie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów pełnionych w Ambulatoryjnej opiece lekarskiej (nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ),
2. Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów stacjonarnych pełnionych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
2015-06-02 K/nr24/2015 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z zakresu diagnostyki gruźlicy – oznaczanie lekooporności prątków metodą MGIT.
2015-06-01 K/nr23/2015 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z zakresu angiografii fluoresceinowej
2015-05-29 K/Nr 22/2015 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
2015-05-28 K/Nr21/2015 Konkurs ofert na udzielanie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów pod telefonem w Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2015-05-27 K/Nr20/2015 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2015-05-13 K/nr19/2015 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Hematologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
CPV 85141200 -1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo euromedic-logo logo reh med logo maxfarm