"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Konkursy

1% dla fundacji Otwarte Sece

konferencja medycyna paliatywna legnica 2016
Data ogłoszenia Nr postępowania Nazwa postępowania
2016-05-20 K/Nr 21/2016 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy w zakresie radioterapii

CPV 85121200-5 – specjalistyczne usługi medyczne
2016-05-12 K/Nr 20/2016 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

CPV 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie
2016-04-20 K/Nr 19/2016 Konkurs ofert udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
2016-04-12 K/Nr 18/2016 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

CPV 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie
2016-04-07 K/Nr 17/2016 konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci

CPV 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie
2016-04-07 K/Nr 16/2016 Konkurs ofert na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
2016-03-24 K/Nr 15/2016 konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w ramach pełnienia dyżurów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

CPV 85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny
2016-03-24 K/Nr 14/2016 konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
CPV 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie
2016-03-21 K/Nr 13/2016 konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na stanowisku znieczulania i sali wybudzeń w Bloku Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
2016-03-02 K/Nr 12/2016 konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
CPV 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag